Paramax Comp

Virkestoff: Paracetamol/kodein

Paramax Comp inneholder virkestoffene paracetamol og kodein.

Denne siden har lenke til legemridler som inneholder paracetamol/kodein.