Pinex Forte

Virkestoff: paracetamol + kodein
PASIENTINFORMASJON
Pinex Forte inneholder virkestoffene paracetamol og kodein.