Pinex

Virkestoff: paracetamol
PASIENTINFORMASJON
 

Pinex inneholder virkestoffet paracetamol.

Denne siden har lenke til midler som inneholder paracetamol.