Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

Rixathon

Rituximab er virkestoffet i: MabThera, Rixathon
PASIENTINFORMASJON
3. desember 2017