Norsk revmatologisk forening

Medikamenter

sulfasalazin

Denne siden har lenker til informasjonsark om legemidler som inneholder sulfasalazin.

Salazopyrin EN tabl.