Zyloric

Virkestoff: allopurinol. Allopurinol er virkestoffet i: Allopur, Zyloric
PASIENTINFORMASJON

Zyloric inneholder virkestoffet allopurinol.

Denne siden har lenke til legemidler som inneholder allopurinol.