Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - Samfunnsmedisin Kurs H 2020

Samfunnsmedisinkurs med tema forskningsmetode og kunnskapshåndtering gjennomføres høsten 2020 i nytt format med nettmøter, skriftlig forberedende arbeid og kurssamling 3.-4. desember. Påmeldingsfristen er utløpt og kurset er fulltegnet.
Henning Mørland
19. oktober 2020
Thon hotel Opera

Kurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres etter ny gjennomføringsmodell høsten 2020. Dette er Kurs H i spesialistutdanningen. Kurset starter med et nettmøte 26. oktober, og fortsetter med gjennomføring av nettkurs og skriftlige forberedelser i tiden frem mot kurssamling i Oslo torsdag 3.12 - fredag 4.12.

Kurs H arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs D (kvalitetsarbeid og tilsyn). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Kurs H gjennomføres også denne gang av Folkehelseinstitutet (Kunnskapssenteret) i samarbeid med Norsam.

Kurset var opprinnelig planlagt i mars 2020, men måtte avlyses på grunn av pandemisituasjonen. Deltakere som hadde fått plass på kurset i mars vil bli prioritert ved kurset som arrangeres i høst.

Hovedpunkter:
Kurs H: 50 kurstimer
Antall deltakere 25
Start kurssamling torsdag 3.12 kl 10.00
Avslutning kurssamling fredag 4.12 kl 1530
(for deltakere med lang reisevei kan det være aktuelt å ankomme onsdag 2.12, se påmelding)
Kurssted: Thon Hotel Opera i Oslo sentrum

Faglig program:
Kurset består av nettkurs, e-læring, skriftlig innlevering og en kurssamling over to dager. Alle deler må gjennomføres for å bli godkjent som obligatorisk kurs. Se kursprogram for flere opplysninger og merk tidspunkt for digitalt oppstartmøte og frister for innlevering.
Program Kurs H 2020.pdf

Læringsmål og kursgodkjenning:

Kurset søkes godkjent som obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning og som anbefalt læringsaktivitet for leger i ny spesialistutdanning. Se kursprogram for flere opplysninger.

Praktisk informasjon og priser:
Kursformatet medfører at kurssamlingen gjennomføres over kort tid, og forutsettes aktiv medvirkning og deltakelse. Det kan ikke påregnes permisjon fra kurssamlingen. Et viktig formål med samfunnsmedisinske kurs er etablering og vedlikehold av faglig nettverk. Deltakelse i lunsj begge kursdager og kursmiddag 3.12 er en del av det obligatoriske programmet. 

Gjennomføring av kurssamlingen forutsetter at smittesituasjonen tilsier at arrangementer kan gjennomføres. Deltakerne anbefales å avvente bestilling av reise til kursgjennomføring og deltakelse er bekreftet, eventuelt bestille reise som kan refunderes.

Vi har forhåndsresvert rom ved Thon Hotel Opera og deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Kursavgift: kr 5400
Dagpakke/lunsj og kursmiddag: kr 1500
Overnatting med frokost i enkeltrom, kr 1345

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt av deltakere som bor på kurshotellet.

Påmelding:
Påmeldingsfrist 18.10.2020
Kurset er fulltegnet

 

Vel møtt til kurs!
Eva Denison og Rigmor Berg, kursledere
Henning Mørland, Norsam