Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - Samfunnsmedisin Kurs H 2020

Samfunnsmedisinkurs med tema forskningsmetode og kunnskapshåndtering gjennomføres høsten 2020 i nytt format med nettmøter, skriftlig forberedende arbeid og kurssamling 3.-4. desember. På grunn av pandemisituasjonen gjennomføres kurssamlingen digitalt.
Henning Mørland
3. desember 2020
nettkurs

Kurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres etter ny gjennomføringsmodell høsten 2020. Dette er Kurs H i spesialistutdanningen. Kurset starter med et nettmøte 26. oktober, og fortsetter med gjennomføring av nettkurs og skriftlige forberedelser i tiden frem mot kurssamling torsdag 3.12 - fredag 4.12.

Kurs H arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs D (kvalitetsarbeid og tilsyn). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Kurs H gjennomføres også denne gang av Folkehelseinstitutet (Kunnskapssenteret) i samarbeid med Norsam.

Kurset var opprinnelig planlagt i mars 2020, men måtte avlyses på grunn av pandemisituasjonen.

Hovedpunkter:
Kurs H: 50 kurstimer
Antall deltakere 25
Start kurssamling torsdag 3.12 kl 10.00
Avslutning kurssamling fredag 4.12 kl 1530
(Kurssted: Thon Hotel Opera i Oslo sentrum)

Faglig program:
Kurset består av nettkurs, e-læring, skriftlig innlevering og en kurssamling over to dager. Alle deler må gjennomføres for å bli godkjent som obligatorisk kurs. Se kursprogram for flere opplysninger og merk tidspunkt for digitalt oppstartmøte og frister for innlevering.
Program Kurs H 2020.pdf

Presentasjoner fra kurssamlingen:

Kursdeltakerne kan få tilgang på presentasjoner ved å konktakte kurs.norsam@gmail.com

Læringsmål og kursgodkjenning: 
Samfunnsmedisin: Godkjent med 50 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering etter tidligere regelverk. Anbefalet læringsaktivitet koblet til læringsmål som beskrevet i kursprogrammet i ny spesialistutdanning.
Allmennmedisin: Godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Praktisk informasjon og priser:
Kursformatet medfører at kurssamlingen gjennomføres over kort tid, og forutsettes aktiv medvirkning og deltakelse. Det kan ikke påregnes permisjon fra kurssamlingen. Et viktig formål med samfunnsmedisinske kurs er etablering og vedlikehold av faglig nettverk. Gjennomføring av kurssamlingen forutsetter at smittesituasjonen tilsier at arrangementer kan gjennomføres. Utviklingen medførte at kurssamlingen ble gjennomført digitalt. 

Kursavgift: kr 5400

Påmelding:
Påmeldingsfrist 18.10.2020
Kurset er fulltegnet

Vel møtt til kurs!
Eva Denison og Rigmor Berg, kursledere
Henning Mørland, Norsam