Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2020

Kvalitetsarbeid og tilsyn - samfunnsmedisin Kurs D 2020

Samfunnsmedisinkurs med tema kvalitetsarbeid og tilsyn gjennomføres høsten 2020 i nytt format med nettmøter, skriftlig forberedende arbeid og kurssamling 3.-4. desember. På grunn av pandemisituasjonen gjennomføres kurset digitalt.
Henning Mørland
3. desember 2020
nettkurs

Kurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres etter ny gjennomføringsmodell høsten 2020. Dette er Kurs D i spesialistutdanningen. Kurset har et digitalt oppstartmøte i november (dato fastsettes) og fortsetter med gjennomføring av nettkurs og skriftlige forberedelser i tiden frem mot kurssamling torsdag 3.12 - fredag 4.12.

Kurs D arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs H (forskningsmetode og kunnskapshåndtering). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Kurset arrangeres av Norsam.

Hovedpunkter:
Kurs D: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Start kurssamling torsdag 3.12 kl 09.30
Avslutning kurssamling fredag 4.12 kl 1500
(Kurssted: Thon Hotel Opera i Oslo sentrum)

Faglig program med forberedelser/hjemmearbeid:
Kursprogram med forberedelser Kurs D 2020.pdf
Kursprogram digital kurssamling Kurs D 2020.pdf

Presentasjoner fra kurset
Kursdeltakerne kan få tilgang på presentasjoner ved å konktakte kurs.norsam@gmail.com

Læringsmål og kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Kurset er godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk, og som anbefalt læringsaktivitet med kobling til læringsmål slik det fremgår av kursprogrammet i nytt regelverk. 
Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og priser:
Kursformatet medfører at kurssamlingen gjennomføres over kort tid, og forutsettes aktiv medvirkning og deltakelse. Det kan ikke påregnes permisjon fra kurssamlingen. Et viktig formål med samfunnsmedisinske kurs er etablering og vedlikehold av faglig nettverk. 

Gjennomføring av kurssamlingen forutsetter at smittesituasjonen tilsier at arrangementer kan gjennomføres. Som følge av utviklingen blir kurssamlingen gjennomført digitalt. 

Kursavgift: kr 3700

 

Påmelding:
Påmeldingsfrist 18.10.2020. Kurset er fulltegnet.

Vel møtt til kurs!
Henning Mørland, kursleder