Helserett og saksbehandling - samfunnsmedisin Kurs E - høst 2021

Samfunnsmedisinkurs med tema helserett og saksbehandling ble gjennomført i andre halvår 2021 med digitalt oppstartsmøte 20. oktober og avsluttende kurssamling i Stavanger 11-12 november.
Thon Hotel Maritim
Thon Hotel Maritim

Kurs i helserett og saksbehandling arrangeres av Norsam i samarbeid med Stavanger unviersitetssykehus. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i første halvår. Dette er Kurs E i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte 20.10 og fortsetter med gjennomføring av forberedelser/hjemmearbeid i tiden frem mot kurssamling torsdag 11.11 - fredag 12.11. Kurssamlingen er lagt til Thon Hotel Maritim i Stavanger sentrum.

Kurs E arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs D (Kvalitetsarbeid og tilsyn). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag torsdag 11.11 er å anse som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs E: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt) onsdag 20.10 kl 1400-1530
Start kurssamling torsdag 11.11 kl 1000
Avslutning kurssamling fredag 12.11 kl 1530 
Kursavgift kr 5700

Kursprogram, hjemmeoppgave, litteratur og presentasjoner:
Kursprogram-E-2021-høst.pdf
Oppstartmøte Kurs E 2021_høst.pdf
Helse og jus - utvalgte emner - Olav Molven.pdf
Kurset er normert til 45 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser, kurslitteratur og oppgave tilsvarer ca 30 timer.

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 45 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-001, SAM-002, SAM-005 og SAM-036 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs D og Kurs E. Påmeldingsfrist var 10. oktober.

Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. Tilbakemelding kan tidligst forventes 12. oktober. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Thon Hotel Maritim i Stavanger sentrum
Priser: Overnatting/frokost kr 1095. Dagpakke/lunsj kr 635/dag. Kursmiddag kr 500.

Geir Sverre Braut, kursleder
Henning Mørland, Norsam