Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2021 andre halvår

Folkehelsearbeid - samfunnsmedisin Kurs C - høst 2021

Samfunnsmedisinkurs med tema forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i andre halvår 2021 med digitalt oppstartsmøte 13. september og avsluttende kurssamling i Oslo 25.-26. oktober i Oslo. Påmeldingsfrist er 5. september.
Henning Mørland
29. juni 2021
thon hotel opera

Kurs i folkehelsearbeid arrangeres av Norsam i samarbeid med NTNU og Universitetet i Oslo høsten 2021. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i første halvår. Dette er Kurs C i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte mandag 13. september og fortsetter med gjennomføring av forberedelser/hjemmearbeid i tiden frem mot kurssamling mandag 25.10 - tirsdag 26.10. Kurssamlingen er lagt til Thon Hotel Opera i Oslo sentrum.

Kurs C arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs F (Administrasjon og ledelse). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag mandag 25.10 er å anse som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs C: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt) mandag 13.9 kl 1430-1600
Start kurssamling mandag 25.10 kl 1000
Avslutning kurssamling tirsdag 26.10 kl 1400
Kursavgift kr 5300

Kursprogram, hjemmeoppgave og litteratur:
Program kurs C oktober 2021.pdf
Med forbehold om endringer
Litteratur og annen informasjon publiseres

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Søkes godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-009, SAM-016, SAM-018, SAM-026, SAM-027, SAM-032, SAM-033 og SAM-035 i ny spesalistutdanning. 
- Søkes også godkjent som valgfritt kurs i allmennmedisin og arbeidsmedisin

Praktisk informasjon og påmelding:
Påmelding skjer ved å fylle ut elektronisk påmeldingsskjema
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs C og Kurs F.

Påmeldingsfrist er fredag 5. september. Ved innsending av skjema får man automatisk bekreftelse. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen.

Kurssamlingen arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo sentrum
Priser: Overnatting/frokost kr 1595. Dagpakke/lunsj kr 915/dag. 

Anne Kveim Lie og Betty Pettersen, kursledere
Henning Mørland, Norsam