Folkehelsearbeid - samfunnsmedisin Kurs C - høst 2021

Samfunnsmedisinkurs med tema forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i andre halvår 2021 med digitalt oppstartsmøte 13. september og avsluttende kurssamling i Oslo 25.-26. oktober i Oslo.
thon hotel opera

Kurs i folkehelsearbeid arrangeres av Norsam i samarbeid med NTNU og Universitetet i Oslo høsten 2021. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i første halvår. Dette er Kurs C i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte mandag 13. september og fortsetter med gjennomføring av forberedelser/hjemmearbeid i tiden frem mot kurssamling mandag 25.10 - tirsdag 26.10. Kurssamlingen er lagt til Thon Hotel Opera i Oslo sentrum.

Kurs C arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs F (Administrasjon og ledelse). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag mandag 25.10 er å anse som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs C: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt) mandag 13.9 kl 1430-1600
Start kurssamling mandag 25.10 kl 1000
Avslutning kurssamling tirsdag 26.10 kl 1400
Kursavgift kr 5300

Kursprogram, hjemmeoppgave og litteratur:
Program kurs C oktober 2021.pdf
Litteraturliste Kurs C folkehelsearbeid.pdf
Tips Hjemmeoppgave kurs C 2021 høst .pdf 

Presentasjoner fra kurset:
Aktuelle folkehelsetiltak hvordan finne frem til ressurser.pdf
Folkehelseloven og plansystemet.pdf
Forebyggende og helsefremmende arbeid Grunnleggende prinsipper.pdf
Medvirkning og involvering som verktøy i folkehelsearbeidet .pdf
Sosial ulikhet i helse.pdf
Gruppearbeid Folkehelse i reguleringsplanarbeid.pdf

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-009, SAM-016, SAM-018, SAM-026, SAM-027, SAM-032, SAM-033 og SAM-035 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 30 timer
- Arbeidsmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 10 timer

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs C og Kurs F.

Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo sentrum
Priser: Overnatting/frokost kr 1595. Dagpakke/lunsj kr 915/dag. 

Anne Kveim Lie og Betty Pettersen, kursledere
Henning Mørland, Norsam