Kvalitetsarbeid og tilsyn - samfunnsmedisin Kurs D - høst 2021

Samfunnsmedisinkurs med tema kvalitetsarbeid og tilsyn ble gjennomført i andre halvår 2021 med digitalt oppstartsmøte 18. oktober og avsluttende kurssamling i Stavanger 11-12 november.
Hotel Maritim
Thon Hotel Maritim

Kurs i kvalitetsarbeid og tllsyn arrangeres av Norsam i samarbeid med Helsetilsynet og Sykehuset i Vestfold. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i første halvår. Dette er Kurs D i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte 18.10 og fortsetter med gjennomføring av forberedelser/hjemmearbeid i tiden frem mot kurssamling torsdag 11.11 - fredag 12.11. Kurssamlingen er lagt til Thon Hotel Maritim i Stavanger sentrum.

Kurs D arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs E (Helserett og saksbehandling). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag torsdag 11.11 er å anse som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs D: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt) mandag 18.10 kl 1430-1600
Start kurssamling torsdag 11.11 kl 1000
Avslutning kurssamling fredag 12.11 kl 1500
Kursavgift kr 5300

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Programoversikt og forberedelser Kurs D 2021_høst.docx
Oppstartmøte_Innledning Kurs D 2021_høst.pdf
Program kurssamling Kurs D 2021 (november).pdf
Kurset er normert til 30 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser individuelt og gruppearbeid tilsvarer ca 15 timer.

Presentasjoner fra kurssamlingen:
Metoder og verktøy i systematisk kvalitets- og forberingsarbeid - Siri Eggesvik.pdf
Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet - Ragnar Hermstad.pdf
Kommunale tilsynsoppgaver - miljørettet helsevern - Henning Mørland.pdf
Risikoanalyse - Geir Sverre Braut.pdf

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-010, SAM-011, SAM-012, SAM-013, SAM-014 og SAM-015 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs D og Kurs E. Påmeldingsfrist 10. oktober.

Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. Tilbakemelding kan tidligst forventes 12. oktober. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Thon Hotel Maritim i Stavanger sentrum
Priser: Overnatting/frokost kr 1095. Dagpakke/lunsj kr 635/dag. Kursmiddag kr 500.

Siri Eggesvik og Henning Mørland
kursledere