Folkehelsearbeid - samfunnsmedisin Kurs C - 2021_vår

Samfunnsmedisinkurs med tema folkehelsearbeid ble gjennomført med nettmøte, forberedende arbeid og avsluttende kurssamling i mars 2021.
nettkurs

Kurs i folkehelsearbeid ble arrangert etter ny gjennomføringsmodell i februar-mars 2021. Dette er Kurs C i spesialistutdanningen. Kurset hadde digitalt oppstartmøte torsdag 18. februar og fortsetter med gjennomføring av forberedelser/hjemmearbeid i tiden frem mot kurssamling torsdag 11.3 - fredag 12.3. På grunn av pandemisituasjonen gjennomføres kurssamlingen digitalt.

Kurs C arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs D (Kvalitetsarbeid og tilsyn). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Kurset arrangeres av Norsam i samarbeid med Insitutt for helse og samfunn v/Universitetet i Oslo.

Hovedpunkter:
Kurs C: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Start kurssamling torsdag 11.3 kl 09.00
Avslutning kurssamling fredag 12.3 kl 1500
Kursavgift kr 5300

Kursprogram, hjemmeoppgave og litteratur:
Program for kurs C 2021_mars.pdf
Hjemmeoppgave kurs C 2021_mars.pdf
Litteratur kurs C 2021_mars.pdf

Presentasjoner fra kurssamlingen:
Kursdeltakerne kan få tilgang på presentasjoner ved å konktakte kurs.norsam@gmail.com

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-009, SAM-016, SAM-018, SAM-026, SAM-027, SAM-032, SAM-033 og SAM-035 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og alternativ gjennomføring:
På grunn av smittesituasjonen og begrensninger for arrangementer og reisevirksomhet ble kurssamlingen arrangert digitalt. 

Anne Kveim Lie og Betty Pettersen, kursledere
Henning Mørland, Norsam