Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling -samfunnsmedisin kurs G - januar/februar 2021

Kurset gjennomføres i januar-februar og med forberedende hjemmeoppgaver og nettbasert kurs. Avsluttende da med praktisk medietrening gjennomføres fredag 17. september.
Legenes hus fasade. Foto: Legeforeningen

Kurs i kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling går etter ny gjennomføringsmodell januar-februar 2021. Dette er Kurs G i spesialistutdanningen. Kurset har et digitalt halvdagsmøte 21. januar og har forberedende hjemmearbeid i form av litteratur og to kursoppgaver frem mot en digital heldagssamling torsdag 4.2. Som følge av pandemisituasjonen blir det ikke planlagt kurssamling på Soria Moria. En kursdag med praktisk medietrening utsettes til senere på året og gjennomføres 17.9.2021.

Kurs G vinter-vår 2021.pdf 
Kurs G 2021 - oppgaver.pdf

Svar på hjemmeoppgavene sendes kurs.norsam@gmail.com med frist 1.2.2021.

Hovedpunkter:
Kurs G: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Kursavgift kr 5350

Læringsmål og kursgodkjenning:
Ny spesialistutdanning: Kurset er anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-008 og SAM-009.  
Kursgodkjenning i tidligere spesialistutdanning: 
- Samfunnsmedisin: 45 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering
- Allmennmedisin: 30 valgfrie poeng til videre og etterutdanningen

Gjennomføring og pandemi:
Kurs G arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs F (administrasjon og ledelse). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Kurs G gjennomføres  av Norsam i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen i Legeforeningen.

Kurset består av digitale møter, forberedelser og en kurssamling over to dager. Alle deler må gjennomføres for å bli godkjent som obligatorisk kurs. Kursformatet medfører at kurssamlingen gjennomføres over kort tid, og forutsetter aktiv medvirkning og deltakelse. Det kan ikke påregnes permisjon fra kurssamlingen. Et viktig formål med samfunnsmedisinske kurs er etablering og vedlikehold av faglig nettverk. 

Kurssamlingen planlegges med en dag på Soria Moria med forelesninger og gruppearbeid og en dag med praktisk medietrening i Legenes hus.

Som følge av pandemisituasjonen blir det digital gjennomføring av kurset i januar-februar 2021. Praktisk medietrening utsettes til senere på året og gjennomføres fredag 17. september 2021.

Påmelding:
Påmeldingsfrist var 18.12.2020. Kurset er fulltegnet.

Fordeling av prioritering av kursplasser foretas etter påmeldingsfristen. Det sendes da ut tilbakemelding om man har fått kursplass eller ikke.

Vel møtt til kurs!
Tom Sundar og Knut Braaten, kursledere