Kvalitetsarbeid og tilsyn - samfunnsmedisin Kurs D - 2021_vår

Samfunnsmedisinkurs med tema kvalitetsarbeid og tilsyn ble gjenomført med nettmøter, e-læring, forberedende arbeid og avsluttende kurssamling i mars 2021.
nettkurs

Kurs i kvalitetsarbeid og tilsyn ble arrangert etter ny gjennomføringsmodell i februar-mars 2021. Dette er Kurs D i spesialistutdanningen. Kurset har et digitalt oppstartmøte torsdag 18. februar og inneholdt nettkurs og gruppearbeid i tiden frem mot kurssamling torsdag 11.3 - fredag 12.3. På grunn av pandemisituasjonen ble kurssamlingen gjennomført digitalt. 

Kurs D arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs C (Folkehelsearbeid).

Hovedpunkter:
Kurs D: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte torsdag 18.2 kl 1300
Start kurssamling torsdag 11.3 kl 09.30
Avslutning kurssamling fredag 12.3 kl 1500
Kursavgift kr 5200

Kursprogram
Kursprogram digital kurssamling Kurs D 2021_vår.pdf

Presentasjoner fra kurssamlingen:
Kursdeltakerne kan få tilgang på presentasjoner ved å konktakte kurs.norsam@gmail.com

Læringsmål og kursgodkjenning:
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-010, SAM-011, SAM-012, SAM-013, SAM-014 og SAM-015 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og alternativ gjennomføring:
På grunn av smittesituasjonen og begrensninger for arrangementer og reisevirksomhet arrangeres kurssamlingen digitalt. 

 

Vel møtt til kurs!
Siri Eggesvik, Ragnar Hermstad, Henning Mørland, kurskomite