Kurs E - 2022 høst

Samfunnsmedisinkurs med tema helserett og saksbehandling arrangeres høsten 2022 med digitalt oppstartsmøte 14. september og avsluttende kurssamling i Stavanger 20.-21. oktober. Dette er Kurs E i spesialistutdanningen. Påmeldingsfrist var 9. september. Kurset er fulltegnet.
Thon Maritim
Thon Maritim

Kurs i kvalitetsarbeid og tllsyn arrangeres av Norsam i samarbeid med Stavanger universitetssykehus. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i første halvår. Dette er Kurs E i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte 14.9 og fortsetter med gjennomføring av forberedelser individuelt og i grupper i tiden frem mot kurssamling torsdag 20.10 - fredag 21.10. Kurssamlingen er lagt til Thon Hotel Maritim i Stavanger sentrum.

Kurs E arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs D (Kvalitetsarbeid og tilsyn). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag torsdag 20.10 er å anse som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs E: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt) onsdag 14.9 kl 1400-1530
Start kurssamling torsdag 20.10 kl 1000
Avslutning kurssamling fredag 21.10 kl 1530 
Kursavgift kr 5800

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Program Kurs E 2022_høst.pdf
Kurset er normert til 45 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser, kurslitteratur og oppgave tilsvarer ca 30 timer.

Presentasjoner fra kurssamlingen: 
Presentasjoner fra kurssamlingen er sendt ut til kursdeltakerne, og blir ikke lagt ut på nettsiden. Kursdeltakere som ikke gjenfinner presentasjonene kan kontakte kurs.norsam@gmail.com

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 45 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-001, SAM-002, SAM-005 og SAM-036 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs D og Kurs E.
Påmeldingsfrist var fredag 9. september.

Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke, senest 12.9.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Thon Hotel Maritim i Stavanger sentrum
Priser: Overnatting/frokost kr 1595/1345. Dagpakke/lunsj kr 500/dag. Kursmiddag kr 500.

Geir Sverre Braut og Henning Mørland
kursledere