Kurs C - 2023 vår_mars

Samfunnsmedisinkurs med tema folkehelsearbeid arrangeres våren 2023 med digitalt oppstartsmøte 6. februar og avsluttende kurssamling på Soria Moria i Oslo 15.-16. mars. Dette er Kurs C i spesialistutdanningen. Påmeldingsfrist var 31. januar, kurset er fulltegnet.
Soria Moria kurs og konferansesenter

Kurs i folkehelsearbeid arrangeres av Norsam i samarbeid med Universitetet i Oslo. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i 2021-22. Dette er Kurs C i spesialistutdanningen. Kurset har oppstartmøte digitalt mandag 6.2 og fortsetter med forberedelser og nettbasert gruppearbeid før kurssamling onsdag 15.3 - torsdag 16.3 på Soria Moria i Holmenkollen i Oslo. 

Kurs C arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs B (Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid) og Kurs I (Global helse). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. Kursmiddag onsdag 15. mars inngår som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs C: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartsamling digital mandag 6.2 kl 15:30-17:00
Start kurssamling onsdag 15.3 kl 09:30
Avslutning kurssamling torsdag 16.3 kl 15:30  
Kursavgift kr 5500
Dagpakke/lunsj kr 400 pr kursdag. Kursmiddag kr 500

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Program samfunnsmedisin kurs C 15.-16.mars 2023-2.pdf
Litteraturliste - samfunnsmedisin kurs C folkehelsearbeid 2023.pdf
Med forbehold om mindre endringer og justeringer.

Kurset er normert til 30 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser individuelt og i grupper tilsvarer ca 15 timer.

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-009, SAM-016, SAM-018, SAM-026, SAM-027, SAM-032, SAM-033 og SAM-035 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 30 timer
- Arbeidsmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 10 timer

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs B, Kurs C og Kurs I.

Påmeldingsfrist var tirsdag 31. januar 2023. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen, og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. Tilbakemelding sendes ut i i slutten av uke 5.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Soria Moria i Oslo


Velkommen på kurs!

Betty Pettersen og Siri Seterelv, kursledere
Henning Mørland, Norsam