Kurs D - 2023 vår_juni

Samfunnsmedisinkurs med tema kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres to ganger i vårhalvåret 2023. Dette kurset har digitalt oppstartsmøte 26. april og avsluttende kurssamling i Legenes hus i Oslo 1.-2. juni. Dette er Kurs D i spesialistutdanningen. Påmelding er avsluttet, kurset er fulltegnet.
Legenes hus fasade. Foto: Legeforeningen

Kurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres av Norsam i samarbeid med Helsetilsynet og Sykehuset i Vestfold. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i 2021-22. Dette er Kurs D i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte onsdag 26.4 og fortsetter med forberedelser og nettbasert gruppearbeid før kurssamling torsdag 1.6 - fredag 2.6 i Legenes hus i Oslo.

Kurs D arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs H (Forskningsmetode og kunnskapshåndtering). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. Kursmiddag torsdag 1. juni inngår som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs D: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte digitalt onsdag 26.4 kl 15:00-16:00
Start kurssamling torsdag 1.6 kl 10:00
Avslutning kurssamling fredag 2.6 kl 15:00  
Kursavgift kr 5600
Dagpakke/lunsj kr 350 pr kursdag. Kursmiddag kr 700

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Under utarbeidelse, publiseres når klart.

Kurset er normert til 30 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser individuelt og i grupper tilsvarer ca 15 timer.

Presentasjoner fra kurssamlingen:
Presentasjoner fra kurssamlingen sendes ut til kursdeltakerne, og blir ikke lagt ut på nettsiden. Kursdeltakere som ikke gjenfinner presentasjonene kan kontakte kurs.norsam@gmail.com

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-010, SAM-011, SAM-012, SAM-013, SAM-014 og SAM-015 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs D og Kurs H.

Påmeldingsfrist var tirsdag 28. mars 2023. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen, og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. Tilbakemelding sendes ut i i slutten av uke 13 (før påske). 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres i Legens hus i Oslo sentrum. Merk at det ikke er fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som har behov for hotellovernatting må bestille dette selv. 

Velkommen på kurs!

Steffen Rosenberg, Ronald Kvamme, Ragnar Hermstad, Henning Mørland (kurskomite)