Kurs D - 2023 høst

Samfunnsmedisinkurs med tema kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres i Oslo i høstsemesteret 2023. Kurset har digitalt oppstartsmøte 18. oktober og avsluttende kurssamling på Soria Moria 14.-15. november. Dette er Kurs D i spesialistutdanningen. Informasjon om kurset og påmelding på denne nettsiden. Kurset er fullregnet, påmeldingsfrist var 15. september.
Soria Moria kurs og konferansesenter. Foto: Soria Moria
Soria Moria

Kurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres av Norsam i samarbeid med Statens helsetilsyn og Sykehuset i Vestfold. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert de senere årene. Dette er Kurs D i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte onsdag 18.10 og fortsetter med forberedelser og nettbasert gruppearbeid før kurssamling tirsdag 14.11 - onsdag 15.11 på Soria Moria i Oslo.

Kurs D arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs C (Folkehelsearbeid) og Kurs E (Helserett og saksbehandling). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. Kursmiddag tirsdag 14. november er en (obligatorisk) del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs D: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte digitalt onsdag 18.10 kl 14:00-15:30
Start kurssamling tirsdag 14.11 kl 10:00
Avslutning kurssamling onsdag 15.11 kl 15:00  
Kursavgift kr 5600
Dagpakke/lunsj kr 500 pr kursdag. Kursmiddag kr 600

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Kursprogram og forberedelser Kurs D 2023_høst.pdf

Kurset er normert til 30 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser individuelt og i grupper tilsvarer ca 15 timer.

I oppstartmøte gjennomgås innledende oppgaver med oppstart av gruppearbeid.

Presentasjoner fra kurssamlingen:
Presentasjoner fra kurssamlingen sendes ut til kursdeltakerne, og blir ikke lagt ut på nettsiden. Kursdeltakere som ikke gjenfinner presentasjonene kan kontakte kurs.norsam@gmail.com

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-010, SAM-011, SAM-012, SAM-013, SAM-014 og SAM-015 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs C, Kurs D og Kurs E.
Påmeldingsskjema Kurs C/D/E 2023 høst

Påmeldingsfrist var fredag 15. september 2023. Tildeling og fordeling av kursplasser er foretatt ut fra forløp i spesialistutdanningen.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Soria Moria. Det er felles bestilling av hotell/overnatting på dette kurset, se påmeldingsskjema. Soria Moria  ligger i Holmenkollen et godt stykke fra Oslo sentrum og lokale deltakere oppfordres også til å bo på kurshotellet.

Velkommen på kurs!

Hege Raastad, Steffen Rosenberg, Ronald Kvamme, Henning Mørland (kurskomite)