Kurs G 2023

Samfunnsmedisinkurs med tema kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling arrangeres i Oslo i høstsemesteret 2023. Kurset har digitalt introduksjonswebinar 17. november og avsluttende kurssamling i Legenes hus 30. november - 1. desember. Dette er Kurs G i spesialistutdanningen. Kurset er fulltegnet, påmeldingsfrist var 15. oktober.
Resepsjonen i Legenes hus. Foto: Legeforeningen/ Thomas B. Eckhoff

Kurs med innhold kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling arrangeres av Norsam i samarbeid med Legeforeningens kommunikasjonsavdeling. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert de senere årene. Dette er Kurs G i spesialistutdanningen. Kurset har digital introduksjonsdag fredag 17.11 og fortsetter med forberedelser og oppgaveskriving frem mot kurssamling torsdag 30.11 - fredag 1.12 i Legenes hus i Oslo sentrum. 

Kurs G har felles kurssamling med Kurs B (miljørettet helsevern, smittevern, beredksap og planarbeid) og Kurs I (global helse). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. 

Hovedpunkter:
Kurs G: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Innledende webinar fredag 17.11 kl 9-13
Start kurssamling torsdag 30.11 kl 09.00
Avslutning kurssamling fredag 1.12 kl 15.30  
Kursavgift kr 5800
Dagpakke/lunsj kr 350 pr kursdag. 

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Program Kurs G 2023 (høst).pdf
Kurs G høsten 2023 - forberedelser-oppgaver.pdf

Kurset er normert til 45 kurstimer, hvorav introduksjonswebinar og kurssamling utgjør ca 20 kurstimer. 

Læringsmål og kursgodkjenning: 
Ny spesialistutdanning: Kurset er anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-008 og SAM-009.  
Kursgodkjenning i tidligere spesialistutdanning: 
- Samfunnsmedisin: 45 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering
- Allmennmedisin: 30 valgfrie poeng til videre og etterutdanningen

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs B, Kurs G og Kurs I.
Påmeldingsfrist var 15. oktober 2023.

Tildeling og fordeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen ut fra forløp i spesialistutdanningen. Alle får tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. 

Kurssamlingen arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum. Merk at det ikke er fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som har behov for hotellovernatting må bestille dette selv. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

 

Velkommen på kurs!

Tom Sundar og Knut Braaten, kursledere
Henning Mørland, Norsam