Kurs H - 2023 høst

Samfunnsmedisinkurs med tema forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres i høstsemesteret 2023 med digitalt oppstartsmøte 9. juni og avsluttende kurssamling i Legenes hus i Oslo 23.-24. august. Dette er Kurs H i spesialistutdanningen. Kunst er fulltegnet. Påmeldingsfrist var 31. mai.
Legenes hus fasade. Foto: Legeforeningen
Legenes hus

Kurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres av Norsam i samarbeid med FHI. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs siden 2021. Dette er Kurs H i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte 9.6 og fortsetter med gjennomføring av forberedelser individuelt og i grupper i tiden frem mot kurssamling onsdag 23.8 - torsdag 24.8. Kurssamlingen er i Legenes hus i Oslo sentrum.

Kurs H arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs F (Administrasjon og ledelse). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag onsdag 23.8 inngår som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs H: 50 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt) fredag 9.6 kl 1130-1300
Start kurssamling onsdag 23.8 kl 1000
Avslutning kurssamling torsdag 24.8 kl 1500 
Kursavgift kr 6100
Dagpakke/lunsj kr 350 pr kursdag. Kursmiddag kr 600.

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Program kurs H høst2023 v1.pdf
(med forbehold om endringer og justeringer)
Kurset er normert til 50 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser individuelt og i grupper tilsvarer ca 35 timer.

Presentasjoner fra kurssamlingen:
Presentasjoner fra kurssamlingensendes ut til kursdeltakerne, og blir ikke lagt ut på nettsiden.

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 50 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-008, SAM-016, SAM-017, SAM-018, SAM-026, SAM-027, SAM-041, SAM-042 og SAM-043 i ny spesalistutdanning.
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:

Påmeldingsfrist var 31. mai. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen. Fordeling og prioritering foretas ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. Tilbakemelding sendes ut i starten av juni.

Kurssamlingen arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum. Merk at det ikke er fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som har behov for hotellovernatting må bestille dette selv. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Velkommen på kurs!

Rigmor Berg og Eva Denison, kursledere 
Henning Mørland, Norsam