Kurs I - 2023 høst

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo i høstsemesteret 2023. Kurset har digitalt oppstartsmøte 23. oktober og avsluttende kurssamling i Legenes hus 28.-29. november. Dette er Kurs I i spesialistutdanningen. Kurset er fulltegnet, påmeldingsfrist var 15. oktober.
Legenes hus sett fra skansen. Foto: Legeforeningen

Kurs med tema global helse arrangeres av Norsam i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert de senere årene. Dette er Kurs I i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte 23.10 og fortsetter med forberedelser og innledende arbeid frem mot kurssamling tirsdag 28.11 - onsdag 19.11 i Legenes hus i Oslo sentrum. 

Kurs I har felles kurssamling med Kurs B (miljørettet helsevern, smittevern, beredksap og planarbeid) og Kurs G (kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. Kursmiddag tirsdag 28. november er en (obligatorisk) del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs I: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Digitalt oppstartmøte: mandag 23.10 kl 14:30-16:30
Start kurssamling tirsdag 28.11 kl 9
Avslutning kurssamling onsdag 29.11 kl 15
Kursavgift kr 5600
Dagpakke/lunsj kr 350 pr kursdag. Kursmiddag kr 500

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Program_Kurs I_Global Helse_Høst 2023.pdf
Forberedende oppgaver til kurs i global helse.pdf
Litteraturforberedelser.docx

Kurset er normert til 30 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser individuelt og i grupper tilsvarer ca 15 timer.

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-028, SAM-029, SAM-030 og SAM-031 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs B, Kurs G og Kurs I.
Påmeldingsfrist var 15. oktober 2023.

Tildeling og fordeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen ut fra forløp i spesialistutdanningen. Alle får tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. 

Kurssamlingen arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum. Merk at det ikke er fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som har behov for hotellovernatting må bestille dette selv. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

 

Velkommen på kurs!

Ingvild Fjeldheim og Karine Nordstrand, kursledere
Henning Mørland, Norsam