Kurs A februar 2022

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres som digital kurs 3.-4.februar 2022. Kurset har vært åpent for påmelding, men er allerede fulltegnet.
Digitalt kurs

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin gjennomføres som et digitalt kurs over to dager, torsdag 3.2 og fredag 4.2 Det er ønskelig at introduksjonskurset (Kurs A) gjennomføres tidlig i spesialistutdanningen.

Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i nettbaserte diskusjoner i grupper, samt forberedelser i forkant av kurset. Deltakelse er påkrevet begge dager. Samlet tid til forberedende arbeid og deltakelse i nettsamlingene tilsvarer 25 kurstimer.  

Læringsmål og kursgodkjenning:
Helhet, sammenheng og forståelse av rollen som samfunnsmedisiner uavhengig av stillingstype og arbeidssted.

Kurset er godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin etter tidligere spesialistregelverk med 25 kurstimer, og som anbefalt kurs i ny spesialistutdanning koblet til følgende læringsmål:

SAM-009 - Råd og veiledning: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon
SAM-010 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om kvalitetsarbeid og internkontroll
SAM-011 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha kunnskap om ulike metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling, herunder grunnleggende kvalitetsteorier
SAM-012 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om det statlige tilsynet med helse- og omsorgstjenestene
SAM-021 - Ledelse og administrasjon: Ha god kunnskap om organisering av helsetjenesten og øvrig offentlig forvaltning
Kurset er også godkjent med 25 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin.

Gjennomføring av kurset:
Kurset gjennomføres digitalt med to nettbaserte samlinger torsdag 3.2 kl 9-15 og fredag 4.2 kl 9-14. Det benyttes Zoom som teknisk løsning som gir gode muligheter for nettbasert diskusjon i mindre grupper.

Kursprogram og forberedende hjemmeoppgave: 
Foreløpig program Introduksjonskurs samfunnsmedisin 2022_februar.pdf
Frist for innsending av refleksjonsnotat er 23.1.

Arbeidshverdag som kommuneoverlege i liten, mellomstor og stor kommune:
Kommuneoverlege liten kommune video.mp4
Kommuneoverlege i mellomstor kommune - video.mp4
Kommuneoverlege stor kommune video.mp4
Arbeidshverdagen som kommuneoverlege - refleksjonsoppgave 2022.pdf

Medisinsk faglig rådgivning, tilsyn, samfunnsmedisinske nettverk, samfunnsmedisin i statlig virksomhet:
Samfunnsmedisin i statlige virksomheter.pdf
FHI samfunnsoppdrag strategi oppgaver.pdf
Informasjonshåndtering og formidling - Kurs A 2022.pdf
Medisinskfaglig rådgiver - Frode Engtrø.mp4
Tilsyn med helsepersonell - Cato Innerdal.pdf
Tilsyn med helsepersonell - introkurs samfunnsmedisin - forberedelse.pdf
Forberedelse leseveiledning tilsyn med helsepersonell.pdf
Samfunnsmedisinske nettverk - introkurs samfunnsmedisin - forberedelse.pdf

Praktisk informasjon:
Obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning. For å få kurset godkjent må man delta på begge de nettbaserte samlingene og gjennomføre forberedende hjemmeoppgaver. 

Aktiv deltakelse forventes. Deltakerantallet er derfor begrenset til 25.
Kursavgift kr 3850 
Antall kurstimer 25

Påmelding:
Kurset er fulltegnet (19.11). Påmeldinger tas i mot fortløpende og kursplasser tildeles ut fra påmeldingstidspunkt ("først til mølla"). 

Kurset settes opp på nytt senere i vårsemesteret.

Velkommen til kurs!

Anne Kveim Lie, Tom Sundar og Henning Mørland (kurskomite)