Kurs A mai 2022

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres som digital kurs 5.-6.mai 2022. Kurset er nå fulltegnet og påmelding er lukket. Introduksjonskurset settes opp på nytt i høsthalvåret.
Digitalt kurs

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin gjennomføres som et digitalt kurs over to dager, torsdag 5.5 og fredag 6.5 Det er ønskelig at introduksjonskurset (Kurs A) gjennomføres tidlig i spesialistutdanningen.

Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i nettbaserte diskusjoner i grupper, samt forberedelser i forkant av kurset. Deltakelse er påkrevet begge dager. Samlet tid til forberedende arbeid og deltakelse i nettsamlingene tilsvarer 25 kurstimer.  

Læringsmål og kursgodkjenning:
Helhet, sammenheng og forståelse av rollen som samfunnsmedisiner uavhengig av stillingstype og arbeidssted.

Kurset er godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin etter tidligere spesialistregelverk med 25 kurstimer, og som anbefalt kurs i ny spesialistutdanning koblet til følgende læringsmål:

SAM-009 - Råd og veiledning: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon
SAM-010 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om kvalitetsarbeid og internkontroll
SAM-011 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha kunnskap om ulike metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling, herunder grunnleggende kvalitetsteorier
SAM-012 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om det statlige tilsynet med helse- og omsorgstjenestene
SAM-021 - Ledelse og administrasjon: Ha god kunnskap om organisering av helsetjenesten og øvrig offentlig forvaltning
Kurset er også godkjent med 25 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin.

Gjennomføring av kurset:
Kurset gjennomføres digitalt med to nettbaserte samlinger torsdag 5.5 kl 9-15 og fredag 6.5 kl 9-14. Det benyttes Zoom som teknisk løsning som gir gode muligheter for nettbasert diskusjon i mindre grupper.

Kursprogram og forberedende hjemmeoppgave: 
Program Introduksjonskurs samfunnsmedisin 2022_mai.pdf
Frist for innsending av refleksjonsnotat er 24.4.

Forberedelse til kurssamling:
Informasjonshåndtering og formidling - Kurs A mai 2022.pdf

Se også presentasjoner og videointervjuer til gjennomgang og som forberedelse: Kurs A februar 2022

Praktisk informasjon:
Obligatorisk kurs for leger som følger tidligere spesialistutdanning. For å få kurset godkjent må man delta på begge de nettbaserte samlingene og gjennomføre forberedende hjemmeoppgaver. 

Aktiv deltakelse forventes. Deltakerantallet er derfor begrenset til 25.
Kursavgift kr 3800
Antall kurstimer 25

Påmelding:
Kursplasser tildeles fortløpende ut fra påmeldingstidspunkt ("først til mølla"). Kurset er nå fulltegnet og påmelding er lukket (1. april).

Kurset settes opp på nytt senere i vårsemesteret.

Velkommen til kurs!

Anne Kveim Lie, Tom Sundar og Henning Mørland (kurskomite)