Kurs B 2022 vår

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres første halvår 2022 med digitalt oppstartsmøte 18. februar og avsluttende kurssamling på Soria Moria i Oslo 24.-25. mars.
Soria moria

Kurs i miljørettet helsevern, smittevern, beredksap og planarbeid arrangeres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsam. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i 2021. Dette er Kurs B i spesialistutdanningen. Kurset har digital halvdagssamling fredag 18.2 og fortsetter med forberedelser og nettbasert gruppearbeid før kurssamling torsdag 24.3 - fredag 25.3 på Soria Moria på toppen av Holmenkollen i Oslo. 

Kurs B arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs C (Folkehelsearbeid) og Kurs I (Global helse). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. Kursdeltakerne vil bli delt i grupper som skal arbeide sammen i løpet av kurset. Etter introduksjonen 18.2 og før kurssamlingen, skal gruppene møtes to ganger digitalt for å drøfte en sak de har fått utdelt, og forberede en presentasjon som skal holdes i løpet av kurssamlingen. Kursmiddag torsdag 24. mars er å anse som en obligatorisk del av programmet. Deltakelse er påkrevet både 24. og 25. mars.

Hovedpunkter:
Kurs B: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartsamling (digital) 18.2 kl 9-13
Start kurssamling torsdag 24.3 kl 10
Avslutning kurssamling fredag 25.3 kl 15:30
Kursavgift kr 5400

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Program kurs B 2022_vår.pdf

Presentasjoner fra kurssamlingen vil bli sendt ut til kursdeltakerne. Presentasjoner vil ikke bli lagt ut på nettsiden. Kursdeltakere som ikke gjenfinner presentasjonene kan kontakte kurs.norsam@gmail.com.

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-024, SAM-026, SAM-027, SAM-032, SAM-033, SAM-035, SAM-036, SAM-037, SAM-038, SAM-039 og SAM-040 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 10 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for fire kurs:
- Kurs B, Kurs C. Kurs G og Kurs I 

Påmeldingsfrist var 4. februar. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. Tilbakemelding sendes ut i starten av uke 6.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Soria Moria i Oslo


Velkommen på kurs!

Tone Bruun, kursleder
Henning Mørland, Norsam