Kurs D - 2022 vår

Samfunnsmedisinkurs med tema kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres første halvår 2022 med digitalt oppstartsmøte 6. januar og avsluttende kurssamling i Oslo 27.-28. januar. Kurset er fulltegnet.
Legenes hus fasade fra sørsiden. Foto: Legeforeningen

Kurs i kvalitetsarbeid og tllsyn arrangeres av Norsam i samarbeid med Helsetilsynet og Sykehuset i Vestfold. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i 2021. Dette er Kurs D i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte 6.1 og fortsetter med gjennomføring av forberedelser/hjemmearbeid i tiden frem mot kurssamling torsdag 27.1 - fredag 28.1. Kurssamlingen er i Legenes hus i Oslo sentrum.

Kurs D arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs F (Administrasjon og ledelse). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). Etter Norsams reviderte kursplan gjennomføres samtlige kurs i dette formatet to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag torsdag 27.1 er å anse som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs D: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt) torsdag 6.1 kl 1400-1530
Start kurssamling torsdag 27.1 kl 0930
Kursmiddag torsdag 27.1 kl 1800
Avslutning kurssamling fredag 28.1 kl 1500
Kursavgift kr 5300
Dagpakke/lunsj kr 325 pr kursdag. Kursmiddag kr 350.

Kursprogram, hjemmeoppgaver og litteratur:
Kursopplegget vil tilsvare Kurs D som arrangeret i november med noen mindre justeringer. Kursprogrammet vil foreligge før oppstartmøtet. Kurset er normert til 30 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser individuelt og gruppearbeid tilsvarer ca 15 timer.

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-010, SAM-011, SAM-012, SAM-013, SAM-014 og SAM-015 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs D og Kurs F.
Påmeldingsfrist var 15. desember. Kurset er fulltegnet. Fordeling av kursplasser er foretatt på bakgrunn av hvor lang man har kommet i spesialistutdanningen. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum. Merk at det ikke er fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som har behov for hotellovernatting må bestille dette selv. 

Som følge av pandemisituasjonen er det usikkert hvordan kurssamlingen blir gjennomført. Se egen nyhetssak på Norsams hjemmside. Deltakerne får oppdatert informasjon i e-post. 

Velkommen på kurs

Siri Eggesvik og Henning Mørland
kursledere