Kurs E - 2022 vår

Samfunnsmedisinkurs med tema helserett og saksbehandling gjennomføres i første halvår med oppstartsmøte 17. mars og avsluttende kurssamling i Oslo 21.-22. april.
Legenes hus fasade. Foto: Legeforeningen

Kurs i helserett og saksbehandling arrangeres av Norsam i samarbeid med Stavanger unviersitetssykehus. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i 2021. Dette er Kurs E i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte 17.3, og fortsetter med gjennomføring av forberedelser/hjemmearbeid i tiden frem mot kurssamling torsdag 21.4 - fredag 22.4. Kurssamlingen er lagt til Legenes hus i Oslo sentrum.

Kurs E arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs H (Forskningsmetode og kunnskapshåndtering). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag torsdag 21.4 er å anse som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs E: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt): 17.3 kl 1430-1600
Start kurssamling torsdag 21.4 kl 1000
Avslutning kurssamling fredag 22.4 kl 1530 
Kursavgift kr 5700
Dagpakke/lunsj kr 325 pr kursdag. Kursmiddag kr 350.

Kursprogram, hjemmeoppgave, litteratur og presentasjoner:
Program Kurs E 2022_vår.pdf 
Merk innsending av hjemmeoppgave med frist fredag 15.4.

Presentasjoner fra kurssamlingen:
Helse og jus, utvalgte emner - Olav Molven.pdf
Kvalitetsutvikling og helseforskning - Ingrid Bleskestad.pdf

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 45 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-001, SAM-002, SAM-005 og SAM-036 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding: 
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs E og Kurs H.
Påmeldingsfrist var 4. mars.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum. Merk at det ikke er fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som har behov for hotellovernatting må bestille dette selv. 

Geir Sverre Braut, kursleder
Henning Mørland, Norsam