Kurs F - 2022 vår

Samfunnsmedisinkurs med tema administrasjon og ledelse arrangeres i første halvår 2022 med digitalt oppstartsmøte 10. januar og avsluttende kurssamling i Oslo 27.-28. januar i Oslo. Kurset er fulltegnet.
Legenes hus sett fra skansen. Foto: Legeforeningen

Kurs i administrasjon og ledelse arrangeres av Norsam i samarbeid med Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i 2021. Dette er Kurs F i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte mandag 10.1 og fortsetter med gjennomføring av forberedelser/hjemmearbeid i tiden frem mot kurssamling torsdag 27.1 - fredag 28.1. Kurssamlingen er i Legenes hus i Oslo sentrum.

Kurs F arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs D (Kvalitetsarbeid og tilsyn). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). Etter Norsams reviderte kursplan gjennomføres samtlige kurs i dette formatet to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag torsdag 27.1 er å anse som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs F: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt) mandag 10.1 kl 1400-1530
Start kurssamling torsdag 27.1 kl 1000
Kursmiddag torsdag 27.1 kl 1800
Avslutning kurssamling fredag 28.1 kl 1630 
Kursavgift kr 5600
Dagpakke/lunsj kr 325 pr kursdag. Kursmiddag kr 350.

Kursprogram, hjemmeoppgave og litteratur:
Publiseres og oppdateres på kursets nettside hos Insitutt for helse og samfunn, UiO 
Innholdet tilsvarer kurset som ble arrangert høsten 2021.

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 45 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-010, SAM-011, SAM-012, SAM-020, SAM-021, SAM-022, SAM-023, SAM-024, SAM-025 og SAM-027 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 30 timer.
- Arbeidsmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 8 timer.

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs D og Kurs F.
Påmeldingsfrist var 15. desember. Kurset er fulltegnet. Fordeling av kursplasser er foretatt på bakgrunn av hvor lang man har kommet i spesialistutdanningen. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum. Merk at det ikke er fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som har behov for hotellovernatting må bestille dette selv. 

Som følge av pandemisituasjonen er det usikkert hvordan kurssamlingen blir gjennomført. Se egen nyhetssak på Norsams hjemmside. Deltakerne får oppdatert informasjon i e-post. 

Velkommen på kurs!

Terje P Hagen, kursleder
Henning Mørland, Norsam