Kurs H - 2022 vår

Samfunnsmedisinkurs med tema forskningsmetode og kunnskapshåndetering gjennomføres i første halvår med oppstartsmøte 11. mars og avsluttende kurssamling i Oslo 21.-22. april. Påmeldingsfrist var 4. mars. Kurset er fulltegnet,
Legenes hus fasade fra sørsiden. Foto: Legeforeningen
Legenes hus

Kurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsam. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert i 2021. Dette er Kurs H i spesialistutdanningen. Kurset består av nettmøter, nettkurs, skriftlige innleveringsoppgaver og en fysisk samling. Kurset går over 6 uker, der ukene 11-15 består av nettkurs, nettmøter, hjemmeoppgaver og skriftlige innleveringsoppgaver, mens i uke 16 er det fysisk samling (to dager).

Kurs H arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs E (Helserett og saksbehandling). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag torsdag 21.4 er å anse som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs H: 50 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartsamling (digital) mandag 14.3 kl 1130-1300
Start kurssamling torsdag 21.4 kl 1000
Avslutning kurssamling fredag 22.4 kl 1500
Kursavgift kr 6000
Dagpakke/lunsj kr 325 pr kursdag. Kursmiddag kr 350.

Kursprogram med hjemmeoppgaver, litteratur og veiledning:
Program kurs H vår2022 v1.pdf

Presentasjoner fra kurssamlingen er sendt ut til kursdeltakerne på e-post og blir ikke publisert på nettsiden. Kursdeltakere som ikke gjenfinner presentasjonene kan kontakte kurs.norsam@gmail.com.

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-008, SAM-016, SAM-017, SAM-018, SAM-026, SAM-027, SAM-041, SAM-042 og SAM-043 i ny spesalistutdanning.
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs E og Kurs H.
Påmeldingsfrist var 4. mars.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum. Merk at det ikke er fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som har behov for hotellovernatting må bestille dette selv. 

Eva Denison og Rigmor Berg, kursledere
Henning Mørland, Norsam