Kurs A - 2024 vår

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres i Oslo på nyåret. Kurset har digitalt oppstartmøte 4. januar og avsluttende kurssamling i Legenes hus 17.-18. januar. Dette er Kurs A i spesialistutdanningen. Det anbefales å gjennomføre kurset tidlig i spesialistutdanningen. Kurset er fulltegnet. Påmeldingsfrist var 15. desember.
Legenes hus fasade fra sørsiden. Foto: Legeforeningen
Legenes hus

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin gjennomføres i Legenes hus i Oslo over to kursdager 17.-18. januar 2024. Det er ønskelig at introduksjonskurset gjennomføres tidlig i spesialistutdanningen.

I forkant av kurssamlingen skal deltakerne skrive et refleksjonsnotat med utgangspunkt i systemtilnærming og rollestorståelse, og drøfting av egen samfunnsmedisinsk rolle. Samlet tid til forberedende arbeid og kursdeltakelse tilsvarer 25 kurstimer. Kurset har digitalt oppstartmøte torsdag 4. januar 

Introduksjonskurset arrangeres av Norsam. Dette er Kurs A i spesialistutdanningen. Kurs A arrangeres sammen med Kurs B (miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning. Kursmiddag onsdag 17. januar er en (obligatorisk) del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs A: 25 kurstimer
Antall deltakere 25. Det forutsettes minst 15 påmeldte deltakere for gjennomføring
Digitalt oppstartmøte torsdag 4.1 kl 15-16
Start kurssamling onsdag 17.1 kl 10
Avslutning kurssamling torsdag 18.1 kl 15.15 
Kursavgift kr 4000
Dagpakke/lunsj kr 350 pr kursdag. Kursmiddag kr 500

Kursprogram og forberedende oppgave:
Program Kurs A 2024_jan .pdf
Programmet inneholder praktisk informasjon og innledende kursoppgave. Kurset er normert til 25 kurstimer, hvorav kurssamlingen utgjøre ca 15 kurstimer. 

Læringsmål og kursgodkjenning: 
Kurset er godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin etter tidligere spesialistregelverk med 25 kurstimer, og som anbefalt kurs i ny spesialistutdanning koblet til følgende læringsmål:

SAM-009 - Råd og veiledning: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon
SAM-010 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om kvalitetsarbeid og internkontroll
SAM-011 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha kunnskap om ulike metoder for kvalitets- og tjenesteutvikling, herunder grunnleggende kvalitetsteorier
SAM-012 - Kvalitetsarbeid og tilsyn: Ha god kunnskap om det statlige tilsynet med helse- og omsorgstjenestene
SAM-021 - Ledelse og administrasjon: Ha god kunnskap om organisering av helsetjenesten og øvrig offentlig forvaltning
Kurset er også godkjent med 25 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin.

Praktisk informasjon og påmelding: 
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs A og Kurs B.

Kurset er fulltegnet. Påmeldingsfrist var 15. desember.
Ved mer enn 25 påmeldte deltakere blir kursplasser fordelt ut fra forløp i spesialistutdanningen og påmeldingstidspunkt. Alle får beskjed om de har fått plass på kurset eller ikke. 

Kurssamlingen arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum. Merk at det ikke er fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som har behov for hotellovernatting må bestille dette selv. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

 

Velkommen på kurs!

Norsam