Kurs D - 2024 vår

Samfunnsmedisinkurs med tema kvalitetsarbeid og tilsyn gjennomføres i vårhalvåret med digitalt oppstartsmøte 13. mars og avsluttende kurssamling på Sola Strand hotel i Rogaland 15.-16. april. Dette er Kurs D i spesialistutdanningen. Påmeldingsfrist er 29. februar.
Sola Strand hotel

Kurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres av Norsam i samarbeid med Helsetilsynet og Sykehuset i Vestfold. Kurset går etter ny gjennomføringsmodell og følger samme opplegg som kurs arrangert de senteste årene. Dette er Kurs D i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte onsdag 13.3 og fortsetter med forberedelser og nettbasert gruppearbeid før kurssamling mandag 15.4 - tirsdag 16.4 på Sola Strand hotel i Rogaland. 

Kurs D arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs C (Folkehelsearbeid) og Kurs E (Helserett og saksbehandling). Kursene har begrenset deltakerantall (25). I Norsams reviderte kursplan planlegges at samtlige kurs i dette formatet arrangeres to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og medvirkning i diskusjoner. Kursmiddag mandag 15. april inngår som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs D: 30 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte digitalt onsdag 13.3 kl 14:30-15:30
Start kurssamling mandag 15.4 kl 10:00
Avslutning kurssamling tirsdag 16.4 kl 15:00  
Kursavgift kr 5700
Dagpakke/lunsj kr 600 pr kursdag. Kursmiddag kr 700

Kursprogram, innledende oppgaver og litteratur:
Programmet er under utarbeidelse. Nettsiden oppdateres.

Kurset er normert til 30 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser individuelt og i grupper tilsvarer ca 15 timer.

Presentasjoner fra kurssamlingen:
Presentasjoner fra kurssamlingen sendes ut til kursdeltakerne, og blir ikke lagt ut på nettsiden. Kursdeltakere som ikke gjenfinner presentasjonene kan kontakte kurs.norsam@gmail.com

Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 30 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-010, SAM-011, SAM-012, SAM-013, SAM-014 og SAM-015 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Arbeidsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs i videre- og etterutdanning

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs C, Kurs D og Kurs E.
Lenke til påmeldingsskjema samfunnsmedisinkurs i april

Påmeldingsfrist er torsdag 29. februar 2024. Tildeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen, og fordeling og prioritering skjer ut fra forløp i spesialistutdanningen. Det gis tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke.

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Kurssamlingen arrangeres på Sola Strand hotel.

Velkommen på kurs!

Steffen Rosenberg, Ronald Kvamme, Ragnar Hermstad, Henning Mørland (kurskomite)