Kurs F - 2024 vår

Samfunnsmedisinkurs med tema administrasjon og ledelse arrangeres i Oslo i februar 2024. Kurset har digitalt introduksjon 15. januar og avsluttende kurssamling i Legenes hus 7.-8 februar. Dette er Kurs F i spesialistutdanningen. Kurset er fulltegnet. Påmeldingsfrist var 15. desember.
Legenes hus atrium

Kurs i administrasjon og ledelse arrangeres av Norsam i samarbeid med Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Kurset følger ny gjennomføringsmodell og opplegg som kurs arrangert siden 2021. Dette er Kurs F i spesialistutdanningen. Kurset har digitalt oppstartmøte mandag 15.1 og fortsetter med gjennomføring av forberedelser og oppgavelevering i tiden frem mot kurssamling onsdag 7.2 - torsdag 8.2. Kurssamlingen er i Legenes hus i Oslo sentrum.

Kurs F arrangeres som et parallelt kurs samtidig med Kurs I (Global helse). Begge kurs har begrenset deltakerantall (25). Etter Norsams reviderte kursplan gjennomføres samtlige kurs i dette formatet to ganger i året (vår og høst). Les mer om revidert kursprogram og nytt kursformat for samfunnsmedisinske kurs her.

Et viktig formål med kurs er faglige diskusjoner og nettverksbygging. Kursdeltakerne oppfordres til aktiv deltakelse og medivirkning. Kursmiddag onsdag 7.2 inngår som en obligatorisk del av programmet. 

Hovedpunkter:
Kurs F: 45 kurstimer
Antall deltakere 25
Oppstartmøte (digitalt) mandag 15.1 kl 15.30-16.15 
Start kurssamling onsdag 7.2 kl 10
Avslutning kurssamling torsdag 8.2 kl 16 
Kursavgift kr 6200
Dagpakke/lunsj kr 350 pr kursdag. Kursmiddag kr 500

Kursprogram, hjemmeoppgave og litteratur: 
Kursprogram med kurslitteratur, innledende videoforelesninger/ presentasjoner og kursoppgaver er publisert på kursets nettside hos Insitutt for helse og samfunn, UiO 

Kurset er normert til 45 kurstimer. Kurssamlingen utgjør ca 15 kurstimer. Forventet tidsbruk til forberedelser med kurslitteratur og oppgaveskriving tilsvarer ca 30 timer.


Læringsmål og kursgodkjenning: 
- Samfunnsmedisin: Godkjent som obligatorisk kurs for leger i speasialisering med 45 timer etter tidligere regelverk. Anbefalt læringsaktivitet koblet til læringsmål SAM-010, SAM-011, SAM-012, SAM-020, SAM-021, SAM-022, SAM-023, SAM-024, SAM-025 og SAM-027 i ny spesalistutdanning. 
- Allmennmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 30 timer.
- Arbeidsmedisin: Godkjent som valgfritt kurs med 8 timer.

Praktisk informasjon og påmelding:
Det er felles påmeldingsløsning for Kurs F og Kurs I.

Kurset er fulltegnet. Påmeldingsfrist var 15. desember.

Tildeling og fordeling av kursplasser skjer etter påmeldingsfristen ut fra forløp i spesialistutdanningen. Alle får tilbakemelding enten man får plass på kurset eller ikke. 

Kurssamlingen arrangeres i Legenes hus i Oslo sentrum. Merk at det ikke er fellesbestilling av hotell til dette kurset. Kursdeltakere som har behov for hotellovernatting må bestille dette selv. 

Ved endringer i påmeldingen, forfall eller andre henvendelser ta kontakt på e-post: kurs.norsam@gmail.com

Velkommen på kurs!

Terje P Hagen, kursleder
Henning Mørland, Norsam