2023 2022 2021 2020 2019 2018

Aktuelt

12. november 2023

Samfunnsmedisinkurs første halvår 2024

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i første halvår 2024. Det blir opprettet egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut e-postvarsel til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
18. september 2023

Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2023

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i andre halvår 2023. Kursprogrammet er nå klart. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut nyhetsvarsel på e-post til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
17. august 2023

Årsmøte og årsmøtekurs 2023

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin finner sted 30.-31. august i Legenes hus i Oslo. Hovedtema er forskning i samfunnsmedisin og helseberedskap. Årsmøtene i LSA og Norsam inngår som en del av arrangementet. Det har vært god interesse og vi har over 100 deltakere.
19. april 2023

Informasjon om kurs, nyheter og medlemsskap i Norsam

Informasjon om kurs i spesialistutdanningen publiseres på Norsams hjemmesider. Vi får jevnlig spørsmål om hvordan man holder seg oppdatert og hvordan man kan bli medlem av Norsam.
29. mars 2023

Samfunnsmedisinkurs første halvår 2023

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i første halvår 2023. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut e-postvarsel til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
12. januar 2023

Forskningsstipend for samfunnsmedisinere

Samfunnsmedisinere kan søke forskningsstipend fra Legeforeningen Legeforeningen har en stipendordning for allmennleger og leger i samfunnsmedisinsk arbeid som ønsker å prøve seg på et begrenset forskningsprosjekt. Dette er en lavterskel ordning som skal stimulere leger i primærhelsetjenesten i gang med egen forskning.
22. oktober 2022

Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2022

Samtlige kurs i spesialistutdanningen blir gjennomført i andre halvår 2022. Tidspunktene for kursene er på plass. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut e-postvarsel til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
02. september 2022

Primærmedisinsk uke (PMU) 2022 med samfunnsmedisinsk Sundvoldenseminar

Primærmedisinsk uke (PMU) arrangeres i uke 43. Det tradisjonsrike "Sundvoldenseminaret" arrangeres i år som et av kursene på PMU 27.-28. oktober.
29. mai 2022

Årsmøte for Norsam og årsmøtekurs i samfunnsmedisin

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Bodø 31.8 - 1.9.2022. Dette er et felles arrangement for de samfunnsmedisinske foreningene LSA og Norsam, i samarbeid med Nordland legeforening.

Side 1 av 6