2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

Aktuelt

06. mai 2024

Samfunnsmedisinsk vårseminar

Utfordringene i helsetjenesten sett med ulike briller. Hvordan utvikler vi spesialisthelsetjenesten slik at den best dekker befolkningens fremtidige behov? Vi inviterer til samfunnsmedisinsk vårseminar på Sola Strand hotel 23.-24. mai.
28. april 2024

Årsmøte og årsmøtekurs 2024

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres for første gang i Finnmark. Norsam og LSA ønsker velkommen til Alta 28.-29. august. Les mer om arrangementet og påmelding her.
23. april 2024

Samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen andre halvår 2024

Samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen i andre halvår er på plass. Norsam kan tilby et utvidet kurstilbud med bedre kapasitet.
10. februar 2024

Samfunnsmedisinkurs første halvår 2024

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i første halvår 2024. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut e-postvarsel til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
18. september 2023

Samfunnsmedisinkurs andre halvår 2023

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i andre halvår 2023. Kursprogrammet er nå klart. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut nyhetsvarsel på e-post til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
17. august 2023

Årsmøte og årsmøtekurs 2023

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin finner sted 30.-31. august i Legenes hus i Oslo. Hovedtema er forskning i samfunnsmedisin og helseberedskap. Årsmøtene i LSA og Norsam inngår som en del av arrangementet. Det har vært god interesse og vi har over 100 deltakere.
19. april 2023

Informasjon om kurs, nyheter og medlemsskap i Norsam

Informasjon om kurs i spesialistutdanningen publiseres på Norsams hjemmesider. Vi får jevnlig spørsmål om hvordan man holder seg oppdatert og hvordan man kan bli medlem av Norsam.
29. mars 2023

Samfunnsmedisinkurs første halvår 2023

Samtlige kurs i spesialistutdanningen gjennomføres også i første halvår 2023. Det opprettes egne nettsider for hvert kurs og det sendes ut e-postvarsel til Norsams medlemmer når kursprogram er klart og det åpnes for påmelding.
12. januar 2023

Forskningsstipend for samfunnsmedisinere

Samfunnsmedisinere kan søke forskningsstipend fra Legeforeningen Legeforeningen har en stipendordning for allmennleger og leger i samfunnsmedisinsk arbeid som ønsker å prøve seg på et begrenset forskningsprosjekt. Dette er en lavterskel ordning som skal stimulere leger i primærhelsetjenesten i gang med egen forskning.

Side 1 av 7