Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Aktuelt

Samfunnsmedisinkurs i 2021

01. mars 2021
Samfunnsmedisinkurs i 2021 planlegges, utvikles og annonseres fortløpende. Denne nettsiden oppdateres. Når nye kurs åpnes for påmelding sendes det også ut e-postvarsel til Norsams medlemmer.

«Winter is coming… Hva skjer med koronapandemien nå?»

13. november 2020
Det er tittelen på innlegget som FHI- og kommuneoverlege Preben Aavitsland holdt på årsmøte-webinaret 11. november i regi av Norsam og LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid).

Årsmøte med webinar for Norsam

06. november 2020
Vi viser til medlemsmelding sendt tidligere, med innkalling til årsmøte for Norsam 10. november kl. 18. På grunn av koronasituasjonen avholdes årsmøtet elektronisk. Nærmere informasjon om pålogging kommer i senere. Det vil bli et faglig program i forkant av årsmøtet kl. 16-17, etterfulgt av årsmøtene for LSA og deretter for Norsam.

Samfunnsmedisinkurs 2020 oppdatert

05. november 2020
Oppdatering om status for samfunnsmedisinkurs i spesialistutdanningen. Saken er sist oppdatert 5. november.

Aktuelle kurs i spesialistutdanningen (obligatoriske kurs)

29. oktober 2020
Her er oversikt over samfunnsmedisinkurs som er annonsert og åpne for påmelding.

Kursplan for samfunnsmedisin 2021

15. oktober 2020
Kursplan for samfunnsmedisin revideres fra 2021 og tilpasses ny spesialistutdanning. Samtidig innføres en ny modell for gjennomføring av kurs med vekt på aktiv deltakelse og medvirkning fra kursdeltakerne.

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin - obligatoriske kurs i 2020

28. september 2020
Samtlige kurs i spesialistutdanning i samfunnsmedisin var planlagt gjennomført også i 2020. Pandemisituasjonen har imidlertid endret på det meste. Denne nettsiden oppdateres.

Spesialistutdanning og samfunnsmedisinske kurs, høst 2020

05. september 2020
Kursaktivitet i spesialistutdanningen har blitt påvirket av pandemien. Her er planer for kursprogram for høsten 2020.

Introduksjonskurs - samfunnsmedisin Kurs A

30. august 2020
Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres som digital kurs 24.-25. september 2020. Kurset inneholder også forberedende arbeid.

Side 1 av 13