Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Aktuelt

Spesialistutdanning og pandemi

06. mai 2020
Kursaktivitet i spesialistutdanningen er satt på vent under pågående pandemi

Folkehelsearbeid Kurs C 2020

06. mai 2020
Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid var planlagt gjennomført i Asker fra 10.-12. juni 2020. Kurset er dessverre avlyst.

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin - obligatoriske kurs i 2020

06. mai 2020
Samtlige kurs i spesialistutdanning i samfunnsmedisin var planlagt gjennomført også i 2020. Pandemisituasjonen har imidlertid endret på det meste. Denne nettsiden oppdateres.

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling - Kurs G 2020

05. mai 2020
Samfunnsmedisinkurs med tema kommunikasjon og formidling , rådgivning og samhandling var planlagt i Bodø i. september 2020. Også for dette kurset blir det endringer som følge av pandemisituasjonen.

Kurs i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

13. februar 2020
Det er for tiden stor pågang til kurs i samfunnsmedisin. Denne artikkelen orienterer om planer for kurs i tidligere og ny spesialistutdanning

Klart for påmelding til årsmøtekurset 2020

28. januar 2020
Årsmøtekurs i samfunnsmedisin gjennomføres på "Våruka" - et felles arragement for de allmennmedisinske og samfunnsmedisinske foreningsleddene i Legeforeningen. Våruka gjennomføres på Fornebu i Bærum fra 4. til 8. mai.

Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - Samfunnsmedisin Kurs H 2020

14. januar 2020
Samfunnsmedisinkurs med tema forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres på Soria Moria i Oslo 23.-26. mars 2020. Dette er kurs H i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Les mer om kurset og påmelding her.

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - samfunnsmedisin Kurs B 2020

11. desember 2019
Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 9.-11. mars 2020. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Les mer om kurset og påmelding her.

Administrasjon og ledelse - samfunnsmedisin kurs F - Oslo 2020

12. november 2019
Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 20.-23. januar 2020. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet. Her finner du informasjon om kurset og påmelding.

Side 1 av 13