Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Hva er samfunnsmedisin?

Ordet samfunnsmedisin brukes på flere måter. Det betegner både en medisinsk spesialitet, et arbeidsområde i helsetjenesten og -forvaltningen, et undervisningsfag for studenter og et forskningsfelt. 

Norsam har om lag 500 medlemmer med breddekompetanse fra kommunal eller statlig sektor; fra fylkesmannsembetet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, fra andre nasjonale og regionale fagmiljøer og fra Forsvaret.  

Ordsky basert på tema helse på engelsk. Illustrasjon: Colourbox.com