Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - Kurs H samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres på Soria Moria 12-15 mars 2018. Dette er Kurs H i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.
Soria Moria2

Kurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres på Soria Moria i uke 11. Kurset følger i hovedtrekk samme opplegg som ved tidligere gjennomføringer, men kurssamlingen er denne gangen komprimert fra fem til fire kursdager. Dette medfører bedre utnyttelse av dagene og lange kursdager. Deltakere fra Oslo-/Østlandsområdet oppfordres derfor til å bo på Soria Moria under kurset.

Kurs H gjennomføres også denne gang av Folkehelseinstitutet (Kunnskapssenteret) i samarbeid med Norsam.

Hovedpunkter:
Kurs H 50 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 6100
Kursstart mandag 12.3 kl 0900
(for deltakere med lang reisevei er det aktuelt å ankomme søndag 11.3, se påmelding)
Avsluttes torsdag 15.3 kl 1500
Om Soria Moria: http://www.soriamoria.no

Faglig program:
Kurset går over fire kursdager, og inneholder i tillegg en skriftlig hjemmeoppgave.

Kursprogram:  Program kurs H 2018.pdf
Kursoppgave:  Veiledning hjemmeoppgave Kurs H 2018.pdf

Læringsmål (emneord):

 • De viktigste datakildene og hva slags data som kan fremskaffes
 • Eksisterende offentlige og forskningsbaserte register om helse, sykdom og risikofaktorer
 • Fordeling av helsetjenester i befolkningen
 • Hvordan helsetilstand, risikofaktorer for helse og sykdom kan måles
 • Helseøkonomiske analysemetoder
 • Effekt, effektivitet og nytte av ulike helsetilbud
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Ulike epidemiologiske studiedesign
 • Metaanalyser
 • Samfunnsvitenskapelige metoder som intervju og fokusgrupper
 • Styrker og svakheter ved bruk av spørreskjemaer og ulike intervjumetoder

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Søkes godkjent med 50 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialistering. Kurset kan også godkjennes for spesialisters etterutdanning.
Allmennmedisin: Søkes godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Det søkes om godkjenning som valgfritt kurs i arbeidsmedisin.

Praktisk informasjon og priser:
Soria Moria ligger på Voksenkollen høyt over Oslo sentrum på grensen til Nordmarka.
Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Overnatting med frokost i enkeltrom, kr 1150
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Middag: kr 495 pr dag (for andre dager enn onsdag, betales direkte/indviduelt)

Kursmiddag 14.3: kr 650

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt for de som bor på kurshotellet, det gjelder også øvrige middager.

Felles transport fra Soria Moria til Gardermoen:
Vi setter opp felles transport fra Soria Moria til Gardermoen etter kursslutt torsdag 15.3. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på dette.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 11.2.2018
(Det er fortsatt mulig å melde seg på etter påmeldingsfristen, men vi kan ikke lenger garantere for ledig hotellrom)

Ved påmelding oppgis følgende:

 • Navn
 • F.år
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • E-post
 • Mobiltlf
 • Behov for rom på kurshotellet (12.3-15.3)
 • Eventuelt ankomst søndag 11.3
 • Deltakelse på kursmiddag 14.3
 • Ønske om fellestransport til Gardermoen etter kurs