Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2018

Obligatoriske samfunnsmedisinkurs i 2019

29. oktober 2018
Samtlige obligatoriske kurs i spesialisering i samfunnsmedisin gjennomføres også i 2019. Kursprogrammet er nå på plass og bekreftet for hele året.

Global helse - samfunnsmedisin Kurs I - Oslo 2018

28. august 2018
Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres i Oslo 20.-22. november 2018. Dette er Kurs I innenfor det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding her.

Sundvoldenseminaret 2018

26. august 2018
Det tradisjonsrike samfunnsmedisinske seminaret arrangeres igjen på Sundvolden 29.-30. november. Tema for årets seminar er vold som samfunns- og helseproblem. Les mer om seminaret og påmelding her.

Helserett og saksbehandling - Kurs E samfunnsmedisin - Stavanger 2018

20. august 2018
Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 5.-8. november 2018. Dette er kurs E i den obligatoriske kursdelen av spesialistutdanningen. Informasjon om kurset og program er på plass, og det er klart for påmelding.

PMU 2018 med introduksjonskurs i samfunnsmedisin (Kurs A)

24. juli 2018
Primærmedisinsk uke går av stabelen i Oslo i uke 43. Her er det et bredt utvalg av kurs i allmenn- og samfunnsmedisin. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (Kurs A) finner du på PMU 2018.

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin - Asker 2018

08. april 2018
Årsmøtekurs i samfunnsmedisin arrangeres i Asker 6-7 juni 2018. Her finner du informasjon om kurset, og det er nå klart for påmelding.

Rådgivning og samhandling - kommunikasjon og formidling - Kurs G - Bodø 2018

08. april 2018
Kurs G arrangeres i Bodø 24-27 september 2018. Kurset arrangeres av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam.

Folkehelsearbeid - Kurs C samfunnsmedisin - Asker 2018

25. mars 2018
Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker 5-7 juni 2018. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Påmeldingsfristen er ute og kurset er fulltegnet.

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B samfunnsmedisin - Oslo 2018

04. mars 2018
Samfunnsmedisinkurs med innhold miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 2-4 mai 2018. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Side 1 av 2