Helserådet

Helserådet - nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid - har hatt økonomiske utfordringer og videre drift fremover er usikker. I samarbeid med Anders Smith har Norsk friluftsliv og Norsam sett på muligheter or å sikre fortsatt utgivelse.

Norsk filuftsliv og Norsam har sendt ut invitasjonbrev til ulike virksomheter og organisasjoner for å være med i et spleiselag. Vi er i dialog med Anders Smith om hvordan vi kan sikre fortsatt drift.

Les mer om Norsk friluftsliv på hjemmesiden: https://www.norskfriluftsliv.no/