Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2018

Helserett og saksbehandling - Kurs E samfunnsmedisin - Stavanger 2018

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling arrangeres i Stavanger 5.-8. november 2018. Dette er kurs E i den obligatoriske kursdelen av spesialistutdanningen. Informasjon om kurset og program er på plass, og det er klart for påmelding.
20. august 2018

Vel møtt til nytt kurs i samfunnsmedisin. Kurs E arrangeres i Stavanger i uke 45. Kurset starter mandag 5.11 kl 0900, og avsluttes torsdag 8.11 kl 1515.

Faglig innhold:

Kurset er på 45 timer kurstimer som gjennomføres over en kurssamling på fire dager, med tillegg av forberedende arbeid og skriftlig oppgave i forkant av kurset. Kurset følger samme oppbygging som tidligere år, men antall kursdager er redusert fra fem til fire.

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Obligatorisk kurs i spesialiseringen 45 kurstimer
Allmennmedisin: Godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
Arbeidsmedisin: Godkjent med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenens etterutdanning

Kursprogram med kursoppgaver: Progam Kurs E 2018.pdf

Oppgavebesvarelse sendes kursleder Geir Sverre Braut, e-post: gsb@sus.no

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få innføring i offentlig saksbehandling med relevans for egen arbeidssituasjon. Videre skal kurset gi oversikt over helselovgivningen med vekt på samfunnsmedisinske problemstillinger som pasientrettigheter og helsepersonelloven.

 • Juridisk metode og rettsregler
 • Offentlig saksbehandling, forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • Enkeltvedtak og klageadgang
 • Oppbygging av og anvendelse av sentralt lovverk i helselovgivning: helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgsloven, pasient- og brukerrettighetsloven
 • Verge og vergemålslol
 • Varsling og meldeplikt
 • Lovregulering av tvang og tiltak mot pasientens samtykke

Praktisk informasjon og priser:

Kurssted er Thon Hotel Maritim i Stavanger. Behov for overnatting ved kurshotellet oppgis ved påmelding. Kursdeltakerne trenger ikke bestille rom selv. Hotellet har sentral beliggenhet i Stavanger sentrum. Nettside: http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/stavanger/thon-hotel-maritim/

Antall deltakere: 40
Kursavgift: kr 6300
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Overnatting Thon Hotel Maritim: kr 1245 pr natt inkl frokost

Sosialt program onsdag 7.11 kl 1800:
Omvisning på Oljemuseet etterfulgt av middag på Bølgen & Moi (samme sted)
Pris kr 600

Kursavgift og dagpakke/lunsj og kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt av de som bor på kurshotellet.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 3.10.2018

Ved påmelding oppgis følgende:

 • Navn
 • F.år
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • E-post
 • Mobiltlf
 • Behov for rom på kurshotellet? ja/nei
  Gi også beskjed dersom tidligere ankomst og behov for hotellrom fra søndag 4.11
 • Deltar på sosialt program og kursmiddag 7.11? ja/nei

Vel møtt til kurs!

Geir Sverre Braut, kursleder
Henning Mørland, Norsam