Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2018

Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D samfunnsmedisin - Tønsberg 2018

Samfunnsmedisinkurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres i Tønsberg 17-19 april 2018. Dette er kurs D i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.
12. februar 2018
quality-hotel-tonsberg


Kurs med tema kvalitetarbeid og tilsyn arrangeres i Tønsberg i uke 16. Dette kurset har tidligere vært arrangert på Sola i Rogaland og i Bodø og på Røst i Nordland. Kurset går nå over tre kursdager.

Tønsberg har offisielt status som Norges eldste by (selv om det sikkert kan diskuteres). Det blir sosialt program med dette som bakgrunn.

Hovedpunkter:
Kurs D 30 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 4700
Kursstart tirsdag 17.4 kl 0900
(for deltakere med lang reisevei kan det være aktuelt å ankomme mandag 16.4, se påmelding)
Avsluttes torsdag 19.4 kl 1500
Kurssted: Quality Hotel Tønsberg

Faglig program:
Kurset går over tre kursdager, og inneholder i tillegg en forberedende skriftlig hjemmeoppgave.

Kursprogram: Program Kurs D 2018 .pdf
Kursoppgave: Oppgave Kurs D 2018.pdf

Innhold (emneord):
- Føringer og strategier for kvalitetsforbedringsarbeid
- Internkontroll, avviksregistrering og meldeplikt
- Bruk av indikatorerer for måling/registrering av kvalitet
- Organisering av tilsynsmyndigheten i Norge
- Lovgrunnlaget for statlig tilsyn og kommunalt tilsyn
- Forskjellige tilsynsmetoder

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Søkes godkjent med 30 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialistering. Kurset kan også godkjennes for spesialisters etterutdanning.
Allmennmedisin: Søkes godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Det søkes også om godkjenning som valgfritt kurs i arbeidsmedisin.

Praktisk informasjon og priser:
Kurssted er Quality Hotel i Tønsberg. Hotellet ligger sentralt på brygga i Tønsberg. Vi har forhåndsreservert rom på kurshotellet, og foretar fellesbestilling av rom til deltakere som trenger overnatting.

Hvordan komme til Tønsberg?

 • Direkte togforbindelse fra Gardermoen via Oslo hver time til Tønsberg. Reisetid fra Gardermoen 1 t 40 min, fra Oslo 1 t 10 min. Se nsb.no for reisetider
 • Fly (Widerøe) til Torp lufthavn. Gode forbindelser fra Bergen, Stavanger og Trondheim. Kort togreise fra Torp til Tønsberg.
 • Egen bil. Parkeringshus i hotellet.

Sosialt program:
Onsdag 18.4 kl 18 arrangerer vi sosialt program i kulturhistoriske omgivelser på Slottsfjellsmuseet. Vi får omvisning og presentasjon av Tønsbergs historie i vikingtiden, etterfulgt av middag på museet.

Kostnader/priser:
- Kursavgift: kr 4700
- Overnatting med frokost i enkeltrom: kr 1120 pr natt
- Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
- Sosialt program og kursmiddag onsdag 18.4: kr 700

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting med frokost betales individuelt av deltakere som bor på kurshotellet.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 16.3.2018

Ved påmelding oppgis følgende:

 • Navn
 • F.år
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • E-post
 • Mobiltlf
 • Behov for rom på kurshotellet, 2 netter (17.4-19.4)
 • Eventuelt ankomst mandag 16.4 og ekstra overnatting
 • Sosialt program og kursmiddag 18.4

Velkommen til kurs i Tønsberg!

Sigmund Skei, kommuneoverlege
Henning Mørland, fylkeslege