Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - Kurs B samfunnsmedisin - Oslo 2018

Samfunnsmedisinkurs med innhold miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 2-4 mai 2018. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialiseringen.

Kurset arrangeres i Oslo på Scandic Vulkan hotel i uke 18. Kurset følger i hovedtrekk samme opplegg som ved tidligere gjennomføringer, men kurssamlingen er denne gangen komprimert fra fire til tre kursdager. Dette medfører bedre utnyttelse av dagene og lange kursdager.

Kurs B gjennomføres av Folkehelseinstitutet i samarbeid med Norsam.

Hovedpunkter:
Kurs B 30 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 4700
Kursstart onsdag 2.5 kl 0900
Avsluttes fredag 4.5 kl 1530
Kurssted: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-vulkan

Faglig program:
Kurset går over tre kursdager, og inneholder i tillegg en forberedende skriftlig hjemmeoppgave.

Faglig program:
Kurset går over tre kursdager, og inneholder i tillegg en forberedende skriftlig hjemmeoppgave.

Foreløpig kursprogram: Program kurs B .pdf
Forberedende hjemmeoppgave: se kursprogrammet

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få oversikt over forebyggende og grupperettede fagområder i samfunnsmedisin. Kurset skal gi innføring i lovverk og saksbehandling innenfor fagområdene, og gi deltakerne støtte til praktisk håndtering av slike problemstillinger i egen arbeidssituasjon.

Innhold (emneord):
- Metoder for informasjonsinnhenting
- Miljørettet helsevern, kommunalt og statlig
- Fremgangsmåter i miljørettet helsevernsaker i spennet mellom jus og diplomati
- Relevant lovverk og praktisk smittevernarbeid, lokalt og nasjonalt, inkludert, meldesystemer og smitteoppsporing
- Helsemessig og sosial beredskap - kommunalt, fylkeskommunalt og statlig (internasjonalt)
- Helse i planlegging og konsekvensutredninger/ROS-analyser

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Søkes godkjent med 30 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialistering. Kurset kan også godkjennes for spesialisters etterutdanning.
Allmennmedisin: Søkes godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Det søkes også om godkjenning som valgfritt kurs i arbeidsmedisin.

Praktisk informasjon og priser:
Kurssted er Scandic Culkan Hotel. Hotellet ligger sentralt i Oslo i historiske omgivelser ved Akerselva.

Kostnader/priser:
- Kursavgift: kr 4700
- Hotellrom på kurshotellet, overnatting med frokost: kr 1590 pr natt*
- Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
- Sosialt program og kursmiddag torsdag 3.5: kr 700

* Hotellrom på kurshotellet: Vi har forhåndsreservert rom for gruppebestilling på kurshotellet. Prisen for dette er forholdsvis høy (1590 pr natt). Det er fullt mulig å bestille hotellrom direkte av deltakerne. Gi beskjed ved påmelding dersom du ønsker å ha hotellrom på kurshotellet (bindende påmelding).

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting med frokost betales individuelt av deltakere som bor på kurshotellet.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 31.3.2018

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Rom på kurshotellet, 2 netter (2.5-4.5)
  • Kursmiddag 3.5

Velkommen til kurs!

Tone Bruun (kursleder), Preben Aavitsland, Toril Attramadal, Siri Hauge, Hubert Dirven, kurskomite
Henning Mørland, Norsam