Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2018

Obligatoriske samfunnsmedisinkurs i 2019

Samtlige obligatoriske kurs i spesialisering i samfunnsmedisin gjennomføres også i 2019. Kursprogrammet er nå på plass og bekreftet for hele året.
29. oktober 2018
IMG_3308.JPG


Her er kursoversikt for 2019. Fem obligatoriske kurs gjennomføres før sommeren og fire i andre halvår. Fra i fjor har vi effektivisert og komprimert kursprogrammet. Ingen kurssamlinger går over mer enn fire dager, og flere kurs går over tre kursdager. Dette etter ønske fra et stort flertall av kursdeltakerne. Dette medfører at kursdagene utnyttes bedre og det blir ikke halve dager i starten og slutten av kurset. Videre legges det opp det egeninnsats i form av forberedende hjemmearbeid.

Nednefor er kursoversikt i alfabetisk rekkefølge. Les mer om kursprogrammet i samfunnsmedisin under "Obligatoriske kurs" (fane øverst på hjemmesiden). For samtlige kurs vil det bli opprettet egne nettsider med mer informasjon, program og påmelding i forkant av kurset. Annonsering av de enkelte kurs skjer vanligvis ca 2-3 måneder før kurset.

A. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin
Arrangeres på Nidaroskongressen i Trondheim 23.-25. oktober (uke 43). Informasjon og påmelding på Nidareoskongressens nettside: https://www.nidaroskongressen.no/

B. Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid
Ble gjennomført i Oslo 6.-8. mai (uke 19) i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

C. Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid 
Ble gjennomført i Asker 12.-14. juni (uke 24).

D. Kvalitetsarbeid og tilsyn
Ble gjennomført i Tønsberg i samarbeid med Vestfold legeforening 2.-4. april (uke 14).

E. Helserett og saksbehandling
Arrangereres i Stavanger 11.-14. november (uke 46). Åpnes for påmelding i august/september.

F. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere
Ble gjennomført på Soria Moria, Oslo 21.-24. januar 2019 (uke 4).

G. Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling
Arrangeres i Bodø 10.-13. september (uke 37) av Nordland legeforening i samarbeid med Norsam. Se Nordland legeforeninges hjemmesider.

H. Metodekunnskap og kunnskapshåndtering
Ble gjennomført på Soria Moria, Oslo 18-21 mars (uke 12) i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

I. Global helse
Arrangeres i Oslo 26.-28. november 2019 (uke 48). Åpnes for påmelding i september.