Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2018

Sundvoldenseminaret 2018

Det tradisjonsrike samfunnsmedisinske seminaret arrangeres igjen på Sundvolden 29.-30. november. Tema for årets seminar er vold som samfunns- og helseproblem. Les mer om seminaret og påmelding her.
26. august 2018
sundvolden1


Sundvoldenseminaret arrangeres fra torsdag 29.11 kl kl 13 og avsluttes fredag 30.11 kl 15. Årets seminar har tema vold som samfunns- og helseproblem. Vi setter fokus på vold i et samfunnsperspektiv med vekt på epidemiologi, årsaker og forebygging. Både den synlige og skjulte volden kan gi skader og andre helseproblemer, og vi vet at disse traumene vil føre til alvorlige og langvarige psykiske plager for mange.

Tradisjonen tro blir det Sundvoldenforedrag, festmiddag, Fredrikpris og filosofisk avslutning.

Sundvoldenprogram 2018 endelig per 15.11.2018.pdf

Kurset er godkjent som valgfritt kurs i allmenn- og samfunnsmedisin med 11 kurspoeng/kurstimer.

Kursavgift og priser:
Kursavgift kr 2000 (kr 1000 hvis man deltar en kursdag)
Konferansepakke/lunsj: kr 400 pr kursdag
Festmiddag 29.11: kr 600
Kursavgift, konferansepakke/lunsj og evt festmiddag kommer på spesifisert faktura fra Norsam
Overnatting/frokost: Betales direkte til hotellet for de som overnatter

Påmelding:
Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 31.10.2018

Ved påmelding oppgis følgende:

  • navn
  • f.år
  • arbeidssted / stilling
  • e-post
  • mobiltlf
  • rom på Sundvolden hotel 29.11-30.11 JA/NEI
  • festmiddag 29.11 JA/NEI

Velkommen til Sundvoldenseminaret!

Frantz Leonard Nilsen, Siri Seterelv, Finn Bovim, Anne Stine Garnes, Anita Jeyananthan, Bettina Fossberg og Madli Indseth, Sundvoldenkomiteen

Henning Mørland, Norsam