Administrasjon og ledelse - Kurs F samfunnsmedisin - Oslo 2019

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 21.-24. januar 2019. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet. Her finner du informasjon om kurset.
Soria Moria vinter

Kurs i administrasjon og ledelse arrangeres på Soria Moria i uke 4. Kurset følger i hovedtrekk samme opplegg som ved tidligere gjennomføringer, men kurssamlingen har de siste årene blitt komprimert fra fem til fire kursdager. Dette medfører bedre utnyttelse av dagene og lange kursdager. Deltakere fra Oslo-/Østlandsområdet bør derfor også vurdere å bo på Soria Moria under kurset.

Kurs F gjennomføres også denne gang i samarbeid med Institutt for helse og samfunn med Universitetet i Oslo. Videre vil flere profilerte helseledere dele sine erfaringer med oss.

Hovedpunkter:
Kurs F, 45 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 6300
Kursstart mandag 21.1 kl 0900
(for deltakere med lang reisevei er det aktuelt å ankomme søndag 20.1, se påmelding)
Avsluttes torsdag 24.1 kl 1500
Om Soria Moria: http://www.soriamoria.no

Faglig program:

Kurs F 2019 foreløpig program og hjemmeoppgave.pdf

Kurset går over fire kursdager, og inneholder i tillegg en skriftlig hjemmeoppgave. Frist for innsending av oppgaven er 15.1.2019.

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få innføring i ledelse som fag og ledelsesteorier. Oversikt over organisering og ledelse av helsetjenesten på samfunnsnivå. Helseøkonomi, finansieringssystemer og økonomisk styring av helsetjenester.

Innhold (emneord): Helsesektorens organisering på statlig og kommunalt nivå. Politisk og administrativ ledelse av helsetjenesten. Statlige og kommunale velferdsordninger. Helseøkonomi, finansieringssystemer og prioritering. Ledelse, ledelsesteori og ledelsesmodeller. Frivillige organisasjoner i helse- og velferdssektoren.

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Søkes godkjent som obligatorisk kurs
Allmennmedisin: Søkes godkjent som valgfritt kurs

Merk at dette kurset ikke er godkjent som ledelseskurs for sykehusspesialister

Praktisk informasjon og priser:
Soria Moria ligger på Voksenkollen høyt over Oslo sentrum på grensen til Nordmarka.
Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Overnatting med frokost i enkeltrom, kr 1175
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Kurstmiddag onsdag 23.1: kr 700
(Middag kr 495 pr dag for andre dager enn onsdag, betales direkte/indviduelt)

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt for de som bor på kurshotellet, det gjelder også øvrige middager.

Felles transport fra Soria Moria til Gardermoen:
Vi setter opp felles transport fra Soria Moria til Gardermoen etter kursslutt torsdag 24.1. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på dette.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 20.12.2018

Ved eventuell overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de har kommet i spesialiseringen.

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Behov for rom på kurshotellet
  • Eventuelt ankomst søndag 20.1 (dagen før kursstart)
  • Ønske om fellestransport til Gardermoen etter kurs
  • Deltakelse på kursmiddag onsdag 23.1

Vel møtt til kurs!

Kari Jussie Lønning, Siri Helene Hauge og Henning Mørland
kurskomite