2019

28. september 2020

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin - obligatoriske kurs i 2020

Samtlige kurs i spesialistutdanning i samfunnsmedisin var planlagt gjennomført også i 2020. Pandemisituasjonen har imidlertid endret på det meste. Denne nettsiden oppdateres.
11. desember 2019

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - samfunnsmedisin Kurs B 2020

Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 9.-11. mars 2020. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Les mer om kurset og påmelding her.
12. november 2019

Administrasjon og ledelse - samfunnsmedisin kurs F - Oslo 2020

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 20.-23. januar 2020. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet. Her finner du informasjon om kurset og påmelding.
31. oktober 2019

Norsam-fond

Norsam opprettet et utdanningsfond i 2011. Fondet er hjemlet i foreningens vedtekter, og har til formål å fremme samfunnsmedisinsk fagutvikling og spesialistutdanning.
07. september 2019

Global helse - samfunnsmedisin Kurs I - Oslo 2019

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse ble gjennomført i Oslo 26.-28. november 2019. Dette er Kurs I i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.
07. september 2019

Sundvoldenseminaret 2019

Velkommen til årets Sundvoldenseminar! Det tradisjonelle seminaret arrangeres i år fra tirsdag 29. til onsdag 30. oktober. Tema for årets seminar er kvalitet og pasientsikkerhet.
25. august 2019

Helserett og saksbehandling - Kurs E samfunnsmedisin - Stavanger 2019

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling ble arrangert i Stavanger 11.-14. november 2019. Dette er kurs E i det obligatoriske kursprogrammet av spesialistutdanningen. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.
25. juli 2019

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin - Kurs A - Trondheim 2019

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres i Trondheim 23.-25. oktober 2019. Dette er kurs A i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin.
28. februar 2019

Årsmøtekurs og årsmøter, Haugesund 29-30. august

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin ble gjennomført i Haugesund 29.-30. august 2019. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forlesningene.

Side 1 av 2