Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2019

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin - obligatoriske kurs i 2020

28. september 2020
Samtlige kurs i spesialistutdanning i samfunnsmedisin var planlagt gjennomført også i 2020. Pandemisituasjonen har imidlertid endret på det meste. Denne nettsiden oppdateres.

Miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid - samfunnsmedisin Kurs B 2020

11. desember 2019
Samfunnsmedisinkurs med tema miljørettet helsevern, smittevern, beredskap og planarbeid arrangeres i Oslo 9.-11. mars 2020. Dette er kurs B i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Les mer om kurset og påmelding her.

Administrasjon og ledelse - samfunnsmedisin kurs F - Oslo 2020

12. november 2019
Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 20.-23. januar 2020. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet. Her finner du informasjon om kurset og påmelding.

Norsam-fond

31. oktober 2019
Norsam opprettet et utdanningsfond i 2011. Fondet er hjemlet i foreningens vedtekter, og har til formål å fremme samfunnsmedisinsk fagutvikling og spesialistutdanning.

Global helse - samfunnsmedisin Kurs I - Oslo 2019

07. september 2019
Samfunnsmedisinkurs med tema global helse ble gjennomført i Oslo 26.-28. november 2019. Dette er Kurs I i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.

Sundvoldenseminaret 2019

07. september 2019
Velkommen til årets Sundvoldenseminar! Det tradisjonelle seminaret arrangeres i år fra tirsdag 29. til onsdag 30. oktober. Tema for årets seminar er kvalitet og pasientsikkerhet.

Helserett og saksbehandling - Kurs E samfunnsmedisin - Stavanger 2019

25. august 2019
Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling ble arrangert i Stavanger 11.-14. november 2019. Dette er kurs E i det obligatoriske kursprogrammet av spesialistutdanningen. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin - Kurs A - Trondheim 2019

25. juli 2019
Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres i Trondheim 23.-25. oktober 2019. Dette er kurs A i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin.

Folkehelsearbeid - Kurs C samfunnsmedisin - Asker 2019

08. april 2019
Samfunnsmedisinkurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid arrangeres i Asker fra 12.-14. juni 2019. Dette er Kurs C i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin. Les mer om kurset og påmelding.

Side 1 av 2