Administrasjon og ledelse - samfunnsmedisin kurs F - Oslo 2020

Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 20.-23. januar 2020. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet. Her finner du informasjon om kurset og påmelding.
Soria Moria 3

Kurs i administrasjon og ledelse arrangeres på Soria Moria i uke 4. Kurset følger i hovedtrekk samme opplegg som ved tidligere gjennomføringer, men kurssamlingen har de siste årene blitt komprimert fra fem til fire kursdager. Dette medfører bedre utnyttelse av dagene og lange kursdager. Deltakere fra Oslo-/Østlandsområdet bør derfor også vurdere å bo på Soria Moria under kurset.

Kurs F gjennomføres også denne gang i samarbeid med Institutt for helse og samfunn med Universitetet i Oslo. Videre vil flere profilerte helseledere dele sine erfaringer med oss.

Hovedpunkter:
Kurs F, 45 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 6500
Kursstart mandag 20.1 kl 0900
(for deltakere med lang reisevei kan det være aktuelt å ankomme søndag 19.1, se påmelding)
Avsluttes torsdag 23.1 kl 1500
Om Soria Moria: http://www.soriamoria.no

Faglig program:
Foreløpig program med forbehold om endringer og justeringer:
Kurs F 2020 foreløpig program.pdf
Forberedende hjemmeoppgave vil foreligge i starten av desember.

Kurset går over fire kursdager, og inneholder i tillegg en skriftlig hjemmeoppgave. Frist for innsending av oppgaven er 15.1.2020.

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få innføring i ledelse som fag og ledelsesteorier. Oversikt over organisering og ledelse av helsetjenesten på samfunnsnivå. Helseøkonomi, finansieringssystemer og økonomisk styring av helsetjenester.

Innhold (emneord): Helsesektorens organisering på statlig og kommunalt nivå. Politisk og administrativ ledelse av helsetjenesten. Statlige og kommunale velferdsordninger. Helseøkonomi, finansieringssystemer og prioritering. Ledelse, ledelsesteori og ledelsesmodeller. Frivillige organisasjoner i helse- og velferdssektoren.

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Søkes godkjent som obligatorisk kurs
Allmennmedisin: Søkes godkjent som valgfritt kurs

Merk at dette kurset ikke er godkjent som ledelseskurs for sykehusspesialister

Praktisk informasjon og priser:
Soria Moria ligger på Voksenkollen høyt over Oslo sentrum på grensen til Nordmarka.
Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Overnatting med frokost i enkeltrom, kr 1250
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Kurstmiddag onsdag 22.1: kr 700
(Treretters middag kr 540 pr dag for andre dager enn onsdag, betales direkte/indviduelt)

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt for de som bor på kurshotellet, det gjelder også øvrige middager.

Felles transport fra Soria Moria til Gardermoen:
Vi setter opp felles transport fra Soria Moria til Gardermoen etter kursslutt torsdag 23.1. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på dette.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 15.12.2019

Kurset har et begrenset deltakerantall på 40. Ved stort antall påmeldinger vil kursdeltakere ble prioritert ut fra hvor langt de har kommet i spesialistutdanningen samt deltakelse på andre kurs. Ved påmelding vil man i første omgang få en bekreftelse på registrert påmelding, mens endelig tilbud om kursplass vil bli gitt senere.

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Behov for rom på kurshotellet
  • Eventuelt ankomst søndag 19.1 (dagen før kursstart)
  • Ønske om fellestransport til Gardermoen etter kurs
  • Deltakelse på kursmiddag onsdag 22.1

Vel møtt til kurs!

Henning Mørland
kursleder