Årsmøtekurs og årsmøter, Haugesund 29-30. august

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin ble gjennomført i Haugesund 29.-30. august 2019. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forlesningene.
Haugesund

De samfunnsmedisinske foreningene, LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) og Norsam (Norsk samfunnsmedisinsk forening) viderefører tradisjonen med felles årsmøtekurs. Årets kurs ble arrangert i Haugesund 29.-30. august.

På programmet i år hadde vi satt fokus på utvikling av legetjenester i kommunene, nye spesialistregler, prioritering og folkehelsearbeid.

Program årsmøtekurs samfunnsmedisin Haugesund 2019.pdf

Kompendium med utdrag fra "Utposten" med relevant bakgrunn for tema på årsmøtekurset:
 Kompendium samfunnsmedisinsk årsmøtekurs Haugesund 2019.pdf

Kurset er godkjent som valgfritt kurs i samfunnsmedisin med 9 timer og i allmennmedisin med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Årsmøtene i begge foreningene gjennomføres på ettermiddagen torsdag 29. august. Det er i år valg på leder og styremedlemmer i begge foreninger for perioden 2019-21. Det ble sendt ut egne innkallinger til årsmøtene.

Det sosiale programmet skjedde i år i historiske omgivelser på Avaldsnes, norges eldtste kongesete. Her ble det omvisning, kulturelle innslag, mjødsmaking og årsmøtemiddag. Buss tur/retur kurshotellet inngikk også i pakken. Opplev Avaldsnes: https://opplevavaldsnes.no/

Hovedpunkter:
Årsmøtekurs, ca 10 kurstimer
Antall deltakere inntil 50
Kursavgift kr 3400
Kursstart torsdag 29.8 kl 1000
Avsluttes freeag 30.8 kl 1400
Kurstted: Scandic Maritim, https://hotelmaritim.no/
Sosialt program med kultur og årsmøtemiddag torsdag 29.8 kl 1800

Praktisk informasjon og priser:
Hotel Scandic Maritim i Haugesund er kurssted. Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

For deltakere som bor på Scandic Maritim: Overnatting med frokost i enkeltrom kr 1275. Betales individuelt til kurshotellet.

Konferansepakker fakturerers fra Norsam på spesifisert faktura sammen med kursavgift:
- Dagpakke/lunsj kr 400 pr dag
- Sosialt program med vikinger og årsmøtemiddag 29.8 kr 750

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 20.07.2019

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Behov for rom på Scandic Maritim 29-30 august?
  • (Oppgi eventuelt behov for ekstra overnatting dersom tidlig ankomst onsdag 28.8)
  • Sosialt program og årsmøtemiddag 29. august?

Med vennlig hilsen

Norsam og Lokal kurskomite: Dag-Helge Rønnevik, Katrine Haga Nesse, Glenn Opland og Daniela Brühl