Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

2019

Årsmøtekurs og årsmøter, Haugesund 29-30. august

Årsmøtekurs i samfunnsmedisin ble gjennomført i Haugesund 29.-30. august 2019. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forlesningene.
28. februar 2019
Haugesund

De samfunnsmedisinske foreningene, LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) og Norsam (Norsk samfunnsmedisinsk forening) viderefører tradisjonen med felles årsmøtekurs. Årets kurs ble arrangert i Haugesund 29.-30. august.

På programmet i år hadde vi satt fokus på utvikling av legetjenester i kommunene, nye spesialistregler, prioritering og folkehelsearbeid.

Program årsmøtekurs samfunnsmedisin Haugesund 2019.pdf

Kompendium med utdrag fra "Utposten" med relevant bakgrunn for tema på årsmøtekurset:
 Kompendium samfunnsmedisinsk årsmøtekurs Haugesund 2019.pdf

Kurset er godkjent som valgfritt kurs i samfunnsmedisin med 9 timer og i allmennmedisin med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Årsmøtene i begge foreningene gjennomføres på ettermiddagen torsdag 29. august. Det er i år valg på leder og styremedlemmer i begge foreninger for perioden 2019-21. Det ble sendt ut egne innkallinger til årsmøtene.

Det sosiale programmet skjedde i år i historiske omgivelser på Avaldsnes, norges eldtste kongesete. Her ble det omvisning, kulturelle innslag, mjødsmaking og årsmøtemiddag. Buss tur/retur kurshotellet inngikk også i pakken. Opplev Avaldsnes: https://opplevavaldsnes.no/

Hovedpunkter:
Årsmøtekurs, ca 10 kurstimer
Antall deltakere inntil 50
Kursavgift kr 3400
Kursstart torsdag 29.8 kl 1000
Avsluttes freeag 30.8 kl 1400
Kurstted: Scandic Maritim, https://hotelmaritim.no/
Sosialt program med kultur og årsmøtemiddag torsdag 29.8 kl 1800

Praktisk informasjon og priser:
Hotel Scandic Maritim i Haugesund er kurssted. Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

For deltakere som bor på Scandic Maritim: Overnatting med frokost i enkeltrom kr 1275. Betales individuelt til kurshotellet.

Konferansepakker fakturerers fra Norsam på spesifisert faktura sammen med kursavgift:
- Dagpakke/lunsj kr 400 pr dag
- Sosialt program med vikinger og årsmøtemiddag 29.8 kr 750

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 20.07.2019

Ved påmelding oppgis følgende:

  • Navn
  • F.år
  • Arbeidssted
  • Stilling
  • E-post
  • Mobiltlf
  • Behov for rom på Scandic Maritim 29-30 august?
  • (Oppgi eventuelt behov for ekstra overnatting dersom tidlig ankomst onsdag 28.8)
  • Sosialt program og årsmøtemiddag 29. august?

Med vennlig hilsen

Norsam og Lokal kurskomite: Dag-Helge Rønnevik, Katrine Haga Nesse, Glenn Opland og Daniela Brühl