Forskningsmetode og kunnskapshåndtering - Kurs H samfunnsmedisin - Oslo 2019

Samfunnsmedisinkurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres på Soria Moria 18.-21. mars 2019. Dette er Kurs H i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen.

Kurs i forskningsmetode og kunnskapshåndtering arrangeres på Soria Moria i uke 12. Kurset følger i hovedtrekk samme opplegg som ved tidligere gjennomføringer, men kurssamlingen har de siste årene blitt komprimert fra fem til fire kursdager. Dette medfører bedre utnyttelse og lengre kursdager. Deltakere fra Oslo-/Østlandsområdet bør derfor også vurdere å bo på Soria Moria under kurset.

Kurs H gjennomføres også denne gang av Folkehelseinstitutet (Kunnskapssenteret) i samarbeid med Norsam.

Hovedpunkter:
Kurs H 50 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 6300
Kursstart mandag 18.3 kl 0900
(for deltakere med lang reisevei er det aktuelt å ankomme søndag 17.3, se påmelding)
Avsluttes torsdag 21.3 kl 1500
Om Soria Moria: http://www.soriamoria.no

Faglig program:
Kurset går over fire kursdager, og inneholder i tillegg en forberedende hjemmeoppgave.

Kursprogram: Program Kurs H 2019.pdf
Forberedende hjemmeoppgave: Hjemmeoppgave og veiledning Kurs H 2019.pdf
Merk frist for innsending av hjemmeoppgave 13.3.2019

Læringsmål (emneord):

 • De viktigste datakildene og hva slags data som kan fremskaffes
 • Eksisterende offentlige og forskningsbaserte register om helse, sykdom og risikofaktorer
 • Fordeling av helsetjenester i befolkningen
 • Hvordan helsetilstand, risikofaktorer for helse og sykdom kan måles
 • Helseøkonomiske analysemetoder
 • Effekt, effektivitet og nytte av ulike helsetilbud
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Ulike epidemiologiske studiedesign
 • Metaanalyser
 • Samfunnsvitenskapelige metoder som intervju og fokusgrupper
 • Styrker og svakheter ved bruk av spørreskjemaer og ulike intervjumetoder

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Søkes godkjent med 50 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialistering. Kurset kan også godkjennes for spesialisters etterutdanning.
Allmennmedisin: Søkes godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Det søkes om godkjenning som valgfritt kurs i arbeidsmedisin.

Praktisk informasjon og priser:
Soria Moria ligger på Voksenkollen høyt over Oslo sentrum på grensen til Nordmarka.
Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Overnatting med frokost i enkeltrom, kr 1175
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Kursmiddag onsdag 20.3: kr 700
(Middag kr 495 pr dag for andre dager enn onsdag, betales direkte/individuelt)

Kursavgift, obligatorisk dagpakke/lunsj og evt kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt for de som bor på kurshotellet, det gjelder også øvrige middager.

Felles transport fra Soria Moria til Gardermoen:
Vi setter opp felles transport fra Soria Moria til Gardermoen etter kursslutt torsdag 21.3. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å være med på dette.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 15.2.2019

Ved eventuell overtegning vil deltakere bli prioritert ut fra hvor langt de har kommet i spesialistutdanningen.

Ved påmelding oppgis følgende:

 • Navn
 • F.år
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • E-post
 • Mobiltlf
 • Behov for rom på Soria Moria
 • Eventuelt ankomst søndag 17.3 (dagen før kursstart)
 • Ønske om fellestransport til Gardermoen etter kurs
 • Deltakelse på kursmiddag onsdag 20.3

Vel møtt til kurs!

Eva Denison og Rigmor Berg, kursledere
Henning Mørland, Norsam