Global helse - samfunnsmedisin Kurs I - Oslo 2019

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse ble gjennomført i Oslo 26.-28. november 2019. Dette er Kurs I i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin.

Samfunnsmedisinkurs med tema global helse arrangeres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsam. Kurssted er Thon hotel Vika Atrium i Oslo.

Kursprogram: Program_Kurs I_Global Helse 2019.pdf
Kurset inneholder også forberedende hjemmeoppgave/faglitteratur.

Formål: Kurset skal gi deltakerne innsikt i de viktigste temafeltene innen global helse,
herunder; vesentlige globale helseaktører, samordnings- og styringsstrukturer,
samspill mellom global helse og utenrikspolitikk, finansiering globalt og nasjonalt,
bærekraftsmål (SDG), Internasjonal helseberedskap (IHR), migrasjonshelse og
global sykdomsbyrde (GBD).

Kursgodkjenning:
Godkjent som obligatorisk kurs i samfunnsmedisin (30 timer) og valgfritt kurs i allmennmedisin (30 kurspoeng).

Praktisk informasjon og priser:
Kurshotellet ligger i Oslo sentrum ved Aker Brygge og med kort avstand til offentlig kommunikasjon.

Ingvild Fjeldheim, Trude M Arnesen og Karine Nordstrand, kurskomite
Henning Mørland, Norsam