Helserett og saksbehandling - Kurs E samfunnsmedisin - Stavanger 2019

Samfunnsmedisinkurs i helserett og saksbehandling ble arrangert i Stavanger 11.-14. november 2019. Dette er kurs E i det obligatoriske kursprogrammet av spesialistutdanningen. Her finner du informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.

Kurs E ble arrangert i Stavanger i uke 46. Kurset startet mandag 11.11 kl 0900, og avsluttet torsdag 14.11 kl 1515.

Faglig innhold:
Kurset er på 45 timer kurstimer som gjennomføres over en kurssamling på fire dager, med tillegg av forberedende arbeid og skriftlig oppgave i forkant av kurset. Kurset følger samme oppbygging som tidligere år.

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: 45 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering
Allmennmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Kursprogram med kursoppgaver: Kursprogram-E-2019-samfunnsmedisin.pdf

Oppgavebesvarelse sendes kursleder Geir Sverre Braut, e-post: gsb@sus.no

Læringsmål: Kursdeltakerne skal få innføring i offentlig saksbehandling med relevans for egen arbeidssituasjon. Videre skal kurset gi oversikt over helselovgivningen med vekt på samfunnsmedisinske problemstillinger som pasientrettigheter og helsepersonelloven.

 • Juridisk metode og rettsregler
 • Offentlig saksbehandling, forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • Enkeltvedtak og klageadgang
 • Oppbygging av og anvendelse av sentralt lovverk i helselovgivning: helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgsloven, pasient- og brukerrettighetsloven
 • Verge og vergemålslol
 • Varsling og meldeplikt
 • Lovregulering av tvang og tiltak mot pasientens samtykke

Praktisk informasjon og priser:
Kurssted er Thon Hotel Maritim i Stavanger. Behov for overnatting ved kurshotellet oppgis ved påmelding. Kursdeltakerne trenger ikke bestille rom selv. Hotellet har sentral beliggenhet i Stavanger sentrum. Nettside: http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/stavanger/thon-hotel-maritim/

Antall deltakere: 40
Kursavgift: kr 6500
Dagpakke/lunsj: kr 400 pr dag
Overnatting Thon Hotel Maritim: kr 1285 pr natt inkl frokost

Kursmiddag på restaurant i Stavanger, onsdag 13.11: kr 500

Kursavgift og dagpakke/lunsj og kursmiddag faktureres fra Norsam. Overnatting betales individuelt av de som bor på kurshotellet.

Påmelding:
Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 6.10.2019

Ved påmelding oppgis følgende:

 • Navn
 • F.år
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • E-post
 • Mobiltlf
 • Behov for rom på kurshotellet? ja/nei
  Gi også beskjed dersom tidligere ankomst og behov for hotellrom fra søndag 10.11
 • Blir med på kursmiddag 13.11?

Kurset har et begrenset deltakerantall på 40. Hvis mange påmeldinger vil kursdeltakere ble prioritert ut fra hvor langt de har kommet i spesialistutdanningen samt deltakelse på andre kurs. Ved påmelding vil man i første omgang få en bekreftelse på registrert påmelding, mens endelig tilbud om kursplass først vil bli gitt ved påmeldingsfristen.

Vel møtt til kurs!

Geir Sverre Braut, kursleder
Henning Mørland, Norsam