Introduksjonskurs i samfunnsmedisin - Kurs A - Trondheim 2019

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin arrangeres i Trondheim 23.-25. oktober 2019. Dette er kurs A i det obligatoriske kursprogrammet i samfunnsmedisin.
nidraoskongr 2019


Introduksjonskurs i samfunnsmedisin går som et 3-dagers kurs på årets Nidaroskongress. Det anbefales at man gjennomfører kurset tidlig i spesialistutdanningen. Kurset gir også en nyttig innføring i fagfeltet samfunnsmedisin for leger som ikke skal skal bli samfunnsmedisinere.

For mer informasjon og påmelding se nettsidene til Nidaroskongressen:

https://www.nidaroskongressen.no/