Kvalitetsarbeid og tilsyn - Kurs D samfunnsmedisin - Tønsberg 2019

Samfunnsmedisinkurs i kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres i Tønsberg 2.-4. april 2019. Dette er Kurs D i kursprogrammet i spesialistutdanningen.


Årets utgave av kurs D arrangeres i samarbeid med kurskomiteen i Vestfold legeforening. Kurset gjennomføres i uke 14, og inneholder en kurssamling på tre kursdager i tillegg til en forberedende skriftlig oppgave.

Hovedpunkter:
Kurs D 30 kurstimer
Antall deltakere 40
Kursavgift kr 4800
Kursstart tirsdag 2.4 kl 0900
Avsluttes torsdag 4.4 kl 1500
Kurssted: Quality Hotel Tønsberg

Faglig program og kursoppgave:
Program samfunnsmedisin Kurs D 2019.pdf

Oppgave Kurs D 2019.pdf

Innhold (emneord):
- Føringer og strategier for kvalitetsforbedringsarbeid
- Internkontroll, avviksregistrering og meldeplikt
- Bruk av indikatorerer for måling/registrering av kvalitet
- Organisering av tilsynsmyndigheten i Norge
- Lovgrunnlaget for statlig tilsyn og kommunalt tilsyn
- Forskjellige tilsynsmetoder

Kursgodkjenning:
Samfunnsmedisin: Godkjent med 30 timer som obligatorisk kurs for leger i spesialisering.
Allmennmedisin: Godkjent med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Arbeidsmedisin: Godkjent med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Praktisk informasjon og priser:
Kurssted er Quality Hotel i Tønsberg. Hotellet ligger sentralt på brygga i Tønsberg. Vi har forhåndsreservert 30 rom på kurshotellet. Bestilling av hotellrom skjer i hovedsak av deltaker, men kurskomiteen kan være behjelpelig ved behov. Telefon til hotellet et 33 00 41 00. Se også lenke til nettside ovenfor.

 • Kursavgift kr 4800
 • Overnatting med frokost i enkeltrom kr 1120 pr natt
 • Dagpakke/lunsj kr 585 pr dag

Kursavgift faktureres fra Vestfold legeforenings kurskomite. Faktura blir tilsendt ved påmelding. Overnatting med frokost betales individuelt til hotellet. Dagpakker/lunsj gjøres også opp direkte med kurshotellet ved ankomst/registrering. Gjelder alle kursdeltakere enten de bor på kurshotellet eller ikke.

Hvordan komme til Tønsberg?

 • Direkte togforbindelse fra Gardermoen via Oslo til Tønberg. Reisetid fra Gardermoen 1 t 40 min, fra Oslo 1 t 10 min. Se nsb.no for reisetider.
 • Fly til Torp lufthavn. Gode forbindelser fra Bergen, Stavanger og Trondheim. Kort togreise fra Torp til Tønsberg.
 • Egen bil. Parkeringshus i hotellet.

Påmelding med e-post til:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist 28.2.2019

Ved påmelding oppgis følgende:

 • Navn
 • F.år
 • Arbeidssted
 • Stilling
 • Fakturaadresse
 • E-post
 • Mobiltlf
 • Hvilket spesialiseringsløp kurset skal brukes til (mtp evt prioritering av kursplasser)

Det kan bli aktuelt med prioritering av påmeldte dersom det er for mange interesserte. Utdanningskandidater i samfunnsmedisin prioriteres.

Velkommen til kurs i Tønsberg

Bror Håvardsrud, kursleder
Beate Bratland, Thomas Bjørge, Anette Gundersen, Mats Foshaug, kurskomite
Henning Mørland, Norsam